SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

In de meerjarenstrategie 2020-2025 zijn vier thema’s gedefinieerd waar SVRZ de komende periode op gaat inzetten:

  • meer samenwerken en duurzame relaties opbouwen met cliënten en hun naasten, medewerkers en netwerkpartners;
  • volop inzetten op technologie, innovaties en ICT;
  • vergroten van de flexibiliteit van de organisatie en van de medewerkers;
  • op een duurzame manier gebruik maken van mensen en middelen.

Uitbreiding Raad van Bestuur

Deze strategische keuzes betekenen een flinke bestuurlijke opgave voor SVRZ. In dat licht is besloten de Raad van Bestuur van SVRZ uit te breiden. Momenteel bestaat de Raad van Bestuur uit een persoon, Angela Bras. We zoeken nu een tweede bestuurder die kan meebouwen aan de strategie zoals deze is geformuleerd.

SVRZ gaat uit van collegiaal bestuur, waarbij beide bestuurders gezamenlijk integraal verantwoordelijk zijn voor het geheel. De verdeling van de aandachtgebieden binnen het collegiale bestuur zal worden bepaald na de komst van de tweede bestuurder. Vooralsnog is de gedachte dat de ene bestuurder zich vooral richt op de regionale samenwerking en de andere op de interne transformatie en het onderhouden van de landelijke contacten. Belangrijk is dat de nieuwe bestuurder een krachtig en complementair team met de huidige bestuurder gaat vormen.

Profiel lid Raad van Bestuur

De nieuwe bestuurder heeft academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond en is bekend met het primaire proces in een zorgorganisatie (bij voorkeur de VVT). Heeft ervaring als bestuurder of heeft ruime managementervaring vergezeld van bestuurlijk gezag. Heeft bij voorkeur ervaring met grote verandertrajecten en transformaties. De nieuwe bestuurder is bereid om gedurende een langere periode bestuurder van SVRZ te zijn, woont al in Zeeland of is bereid naar Zeeland te verhuizen.

Kijk voor het volledige profiel op: https://www.vanderkruijs.com/svrz

Procedure

SRVZ laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) uiterlijk 23 maart 2022  te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 020-7267272.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

  • Eerste ronde gesprekken, dinsdag 19 april tussen 12.30 uur en 17.00 uur;
  • Een ronde van adviesgesprekken met 3 commissies, dinsdag 26 april van 10.00 uur tot 16.00 uur;
  • Tweede ronde gesprekken, maandag 2 mei tussen 09.00 uur en 12.30 uur.
Goedenavond, hoe kunnen wij u helpen?