SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Waarom een nieuw rookbeleid?

In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken om de zorg in Nederland in 2030 geheel rookvrij te maken. SVRZ vindt vitaliteit heel belangrijk. Bovendien is het onze plicht om onze medewerkers en cliënten een gezonde werk- en leefomgeving te bieden. Daarom streeft SVRZ ernaar om de hele organisatie in 2024 rookvrij te maken.

Welke regels gelden er vanaf 1 januari 2024?

  • In de gebouwen van SVRZ mag niet gerookt worden.
  • Cliënten die bij SVRZ wonen, mogen buiten in de abri roken. Zijn er geen abri’s? Dan mogen zij buiten op het terrein roken, op voorwaarde dat anderen daar geen last van hebben. Indien noodzakelijk, zoeken we samen naar een oplossing voor bepaalde cliënten die hier niet toe in staat zijn.
  • Cliënten die thuis wonen, mogen roken in huis. ZorgThuis medewerkers kunnen een afspraak maken met deze cliënten dat zij niet roken vlak voor dat zij komen.
  • Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers mogen zowel binnen als buiten op het terrein van SVRZ niet roken.

Op de woningen van SVRZ komen posters te hangen met de leefregels van SVRZ en u zult op onze terreinen bordjes tegenkomen met de boodschap: een rookvrije organisatie.

Bedankt voor uw medewerking. Samen met u maken we van SVRZ een nog fijnere en gezondere plek om te wonen en te werken!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw persoonlijk begeleider, bij de teamleider, of in het geval van de vrijwilligers bij de vrijwilligerscoördinatoren.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?