SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Bezoekersinformatie & gezondheidscheck

Komt u op bezoek bij SVRZ en wilt u weten wat er van u wordt verwacht? Bekijk dan hier de informatie voor bezoekers en doe de gezondheidscheck. Klik op onderstaande button.

Informatie voor bezoekers tijdens de coronacrisis

Wat is de huidige situatie in Zeeland?

In lijn met het landelijke beeld zien we dat het aantal besmettingen in de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen hoog is en ook nog toeneemt. In Zeeland is op dit moment code donkerrood van kracht. Afgelopen week zijn er namelijk meer dan 100 bewoners besmet geraakt. Dit is een totaal aantal van Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom samen. Verspreid door heel Zeeland zien we clusters van besmettingen. Soms gaat het om enkele besmettingen per locatie, op andere plaatsen zien we grotere uitbraken.

Continuïteit van zorg
De Zeeuwse zorginstellingen nemen gezamenlijk maatregelen om ervoor te zorgen dat de zorg niet vastloopt. Er is een regionaal coördinatiepunt ingericht om de opnames van cliënten in verpleeghuizen te versnellen. Cliënten die onder normale omstandigheden niet in een verpleeghuis worden opgenomen, kunnen nu wel bij ons terecht voor vervolgzorg na de ziekenhuisopname. Zo kunnen er sneller en meer plaatsen beschikbaar komen in de ziekenhuizen. Door deze extra toeloop kan het voorkomen dat we nieuwe cliënten niet op de groep kunnen plaatsen die voor hen het meest ideaal is. We rekenen op ieders begrip daarvoor.

Zorg voor voldoende personeelsinzet
Er is ook een regionaal coördinatiepunt opgezet voor de inzet van personeel. Omdat zorgmedewerkers weer vaker positief testen of in quarantaine moeten, wordt de druk in de verpleeghuizen en in de thuiszorg hoog. Op de SVRZ-locaties worden alle zeilen bijgezet om de juiste zorg te blijven leveren, maar het kost veel moeite om de roosters rond te krijgen. Het is inmiddels heel moeilijk om een andere locatie te ondersteunen, zoals dat eerder dit jaar wel mogelijk was. Door regionaal te coördineren, kunnen we medewerkers zo efficiënt mogelijk inzetten.

Wanneer krijgen de cliënten hun boostervaccinatie?

Cliënten die bij SVRZ wonen krijgen hun boostervaccinatie via SVRZ. We verwachten dat er 30 november zo’n 1300 vaccins voor cliënten worden bezorgd. Op 2, 3 en 8 december gaan de prikteams vervolgens de boostervaccinaties bij de cliënten plaatsen.

U hebt twee uitnodigingen voor de vaccinatie ontvangen. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat u als cliënt, woonachtig bij SVRZ, naast de uitnodiging van SVRZ, een uitnodiging voor vaccinatie van het RIVM krijgt. Het RIVM nodigt namelijk zelf ook 80-plussers uit voor de boostervaccinatie. De cliënten die bij ons wonen kunnen de uitnodiging van het RIVM negeren. Zij krijgen hun vaccinatie immers bij SVRZ.

Wanneer krijgen de medewerkers hun boostervaccinatie?

Medewerkers krijgen hun boostervaccinatie in principe via de GGD. Voor de boostervaccinatie van zorgmedewerkers wachten we op de planning van de GGD. Daarna gaan we de medewerkers uitnodigen. Samen met de GGD en de ziekenhuizen doen we onze uiterste best om hier een versnelling in te realiseren, zodat medewerkers in december hun boostervaccinatie kunnen krijgen

Houdt u zich weer aan de anderhalve meter afstand?

De 1,5 meter afstand is weer verplicht, ook binnen de locaties van SVRZ. We gaan ervan uit dat u daar rekening mee houdt. Komt u dus niet met te veel bezoekers tegelijk, zodat u ook op de cliëntkamer nog voldoende afstand kunt houden. En houdt u zich aan de richtlijnen van de locaties om 1,5 meter afstand te houden.

Kunnen er nog grotere groepsactiviteiten worden georganiseerd?

Volgens de algemene maatregelen die minister-president Rutte heeft afgekondigd, mogen er geen grotere groepsactiviteiten georganiseerd worden. Dit betekent dat u als cliënt bijvoorbeeld uw verjaardag voorlopig niet met een grote groep familie of vrienden kunt vieren. Ook activiteiten met bezoekers van buiten kunnen we voorlopig niet door laten gaan.

Kleinschaligere activiteiten die door SVRZ voor cliënten georganiseerd worden, kunnen wel doorgaan. Hierbij moet wel 1,5 meter afstand gehouden worden.

De restaurants worden momenteel zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden.

Hoeveel bezoekers mogen cliënten per dag ontvangen?

Cliënten mogen maximaal vier bezoekers per dag ontvangen. We gaan nu geen gebruikmaken van een (online) boekingssysteem. Komt u op bezoek? Wilt u dan zelf even navragen hoeveel bezoek de cliënt al heeft ontvangen?

Ook rekenen we erop dat u zich houdt aan de algemene regels. Draag dus een mondkapje als u bij ons binnen bent, was en desinfecteer regelmatig uw handen en houd 1,5 meter afstand. Dank u wel!

Wat zijn de nieuwe maatregelen naar aanleiding van de persconferentie van 2 november?

Tijdens de persconferentie van 2 november jl. heeft minister-president Rutte een aantal maatregelen toegelicht. Binnen SVRZ vertalen we die als volgt:

Symptomen die kunnen duiden op corona:
Heeft u symptomen die kunnen duiden op corona? Laat u zich dan testen. Ook als u gevaccineerd bent.

1,5 meter:
We houden weer 1,5 meter afstand.

Mondneusmaskers:
Mondneusmaskers zijn weer op alle SVRZ locaties verplicht voor medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers. Dit geldt dus zowel op de zorglocaties als binnen de kantoren en ondersteunende afdelingen. Uiteraard geldt dit ook voor de medewerkers van ZorgThuis. Alleen wanneer u gaat zitten, mag het mondneusmasker af, op voorwaarde dat u 1,5 meter afstand kunt houden. Ook bij de pedicure en kapper is een mondneusmasker weer nodig.
Bij de ingangen van onze locaties gaan we weer mondneusmaskers verstrekken. Volg ook de adviezen voor een goede handhygiëne op.
Landelijk worden de mondkapjes pas op 6 november heringevoerd. Bij SVRZ geldt deze regel per direct, dus vanaf vandaag 3 november.

Klopt het dat er geen Coronatoegangsbewijs nodig is in SVRZ locaties?

Ja, dat klopt! Voor de horeca geldt dat vanaf 25 september een Coronatoegangsbewijs nodig is. Deze verplichting geldt niet binnen de SVRZ locaties. Voor eet- en drinkgelegenheden bij zorglocaties en bij locaties waar georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen plaatsvindt is namelijk geen Coronatoegangsbewijs nodig.

Hebben cliënten een coronatoegangsbewijs nodig voor buiten SVRZ?

Voor de horecagelegenheden bij SVRZ heeft niemand een coronatoegangsbewijs nodig. Maar als een cliënt naar een evenement, de horeca of een culturele activiteit wil buiten SVRZ, dan is wél een coronatoegangsbewijs nodig. Als een cliënt niet zelf voor dit bewijs kan zorgen, is dit de verantwoordelijkheid van zijn of haar contactpersoon. Op de site van de Rijksoverheid staat duidelijk uitgelegd hoe je een coronatoegangsbewijs kunt aanvragen.

Er is keuze tussen een digitaal toegangsbewijs op een tablet of telefoon of een papieren versie:

  • Digitaal kan via een gratis te downloaden app uit de Apple App Store en de Google Play Store. In de app kan je maximaal 1 coronabewijs per persoon laten zien.
  • Heeft de cliënt geen smartphone? Of wil de cliënt het liever op papier? Dan kan het coronabewijs voor deze persoon ook geprint worden via de website CoronaCheck.nl.

Blijven cliënten hun bezoekers ontvangen in de cliëntkamer?

Ja, bij SVRZ blijven cliënten hun bezoek ontvangen op de cliëntenkamer in plaats van in de huiskamer. De afgelopen maanden hebben we ervaren dat dat voordelen biedt. We zien dat dit de rust en het welzijn van de cliënten ten goede komt. Dus dat willen we voorlopig zo houden.

Hoe zit het met de standaardregels?

De standaardregels blijven gewoon gelden. En we rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Dus…

  • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. Ook als u al geprikt bent.
  • Bent u positief getest? En hebt u dus corona? Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
  • Geef andere mensen geen hand.
  • Was vaak en goed uw handen.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Zorg voor frisse lucht in huis.

Waar moeten cliënten van ELV/GRZ afdelingen rekening mee houden?

Worden er in korte tijd meerdere cliënten opgenomen die niet gevaccineerd zijn op een afdeling voor kort verblijf (ELV) of geriatrische revalidatiezorg (GRZ)? Dan kan dat gevolgen hebben voor de coronamaatregelen. In zo’n situatie kan het lokale opstartteam bepalen om de versoepelingen (tijdelijk) terug te draaien om risico’s te beperken.

Hoe verlopen vaccinaties voor nieuwe SVRZ cliënten?

Alle cliënten die bij SVRZ komen wonen, kunnen een COVID-vaccinatie krijgen. Dit vond het afgelopen half jaar in vaccinatierondes plaats. Nu er steeds minder nieuwe SVRZ cliënten bij komen die een vaccinatie wensen, gaan we de vaccinaties anders regelen. We plannen de vaccinatierondes niet meer vooraf, maar op het moment dat er voldoende vraag is om te bestellen.
We blijven dus zeker vaccineren bij SVRZ, maar bepalen de vaccinatierondes op basis van de vraag. De medische dienst zal nieuwe cliënten altijd vragen naar hun vaccinatiewens.

Wilt u uw COVID-vaccinatie zichtbaar maken voor het RIVM?

Bent u bij SVRZ gevaccineerd voor COVID en heeft u toestemming gegeven om dit door te geven aan het RIVM? Dan is uw vaccinatie vanaf nu zichtbaar op de site van het RIVM. U logt hierop in met uw DigiD.
Heeft u bij uw vaccinatie geen toestemming gegeven voor registratie bij het RIVM? Dan zijn uw vaccinaties dus niet op deze website te zien.

Meer informatie over de vaccinaties?

Heeft u een vraag over de coronavaccinatie? Stelt u deze dan gerust via ons speciale mailadres coronavaccinatie@svrz.nl.

Heeft u vragen over de bezoeken?

Wilt u meer weten over de manier waarop we de bezoeken regelen? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon op de locatie.

Heeft u een andere vraag?

Mailt u dan naar zorgservice@svrz.nl.

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?