SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

SVRZ & coronavirus
Bekijk hier het actuele nieuws over corona.
Voordat u op bezoek komt bij SVRZ kunt u deze gezondheidscheck doen.

Bezoekersinformatie & gezondheidscheck

Komt u op bezoek bij SVRZ en wilt u weten wat er van u wordt verwacht? Bekijk dan hier de informatie voor bezoekers en doe de gezondheidscheck. Klik op onderstaande button.

Informatie voor bezoekers tijdens de coronacrisis

12 mei: wat is de actuele situatie in Zeeland?

Net als afgelopen week, delen we namens Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom de actuele coronacijfers.

Bekijk hier het actuele VVT dashboard. 

In de verpleeg- en verzorgingshuizen is er deze week één nieuwe besmetting bijgekomen. Er zijn 7 cliënten hersteld. We vinden het heel verdrietig dat er deze week twee cliënten zijn overleden.

Hoe staat het met de vaccinaties van cliënten?

Op 12 mei is de tweede vaccinatieronde voor cliënten die op 7 april hun eerste vaccinatie bij SVRZ hebben gekregen. Na deze datum is ruim 90 procent van alle cliënten van SVRZ gevaccineerd. Dat is een mooi resultaat!
Het RIVM biedt de mogelijkheid om weer een vaccinatieronde te organiseren voor nieuwe bewoners en cliënten die nog niet gevaccineerd zijn. Natuurlijk maakt SVRZ hier graag gebruik van. Voorlopig zijn deze data gepland op 28 mei en 24 juni.

Kunnen we binnen SVRZ versoepelen?

De overheid heeft aangegeven dat er versoepelingen mogelijk zijn binnen verpleeghuizen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet minimaal 80% van de bewoners in de gelegenheid zijn gesteld om zich te laten vaccineren. Bij SVRZ is gemiddeld 91% van de bewoners gevaccineerd. Dit betekent dus dat versoepelingen mogelijk zijn.

Bij deze 91% zijn de cliënten die geriatrische revalidatiezorg (GRZ) krijgen of kort bij ons verblijven (ELV), niet meegenomen. Onder deze cliënten zijn namelijk veel wisselingen, waardoor het beeld niet stabiel is. Dit houdt in dat de eerste versoepelingen helaas niet gelden voor cliënten van GRZ of ELV.

Wat houden de versoepelingen in?

Bij de eerste stap van de versoepeling hoeven bepaalde bezoekers, als ze in de privékamer van de cliënt aangekomen zijn, geen persoonlijke beschermingsmiddelen meer te dragen. En is er meer fysiek contact mogelijk. Deze specifieke bezoekers moeten zelf zijn gevaccineerd of recent negatief zijn getest. We vertrouwen erop dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt en de risico’s goed afweegt.

Deze eerste versoepelingen gelden voor cliënten en de bezoekers. Op dit moment zijn er nog geen versoepelingen voor medewerkers mogelijk.

Wat zijn de nieuwe versoepelingen per 6 mei?

Gaat een bezoeker fietsen of wandelen met een cliënt die langdurige zorg krijgt (WLZ)? Dan hoeft deze bezoeker buiten voortaan geen mondkapje meer te dragen. Deze versoepeling geldt helaas niet bezoekers van cliënten die geriatrische revalidatiezorg (GRZ) krijgen of kort bij ons verblijven (ELV). Onder deze cliënten zijn veel wisselingen. Daardoor is het percentage van cliënten die gevaccineerd zijn, niet stabiel. Voor medewerkers en vrijwilligers is deze versoepeling bij buiten fietsen en wandelen met de cliënt nog niet mogelijk omdat de landelijke richtlijnen hierop nog niet zijn aangepast.

Binnen de locaties verandert er niets in de richtlijnen. In de algemene ruimtes is een mondkapje nog altijd verplicht. Bezoekers van cliënten WLZ mogen het mondkapje afdoen op de privékamer van de cliënt. De bezoeker moet dan zelf gevaccineerd zijn of recent negatief zijn getest. Bij het buiten wandelen en fietsen met een cliënt geldt dit ook. Voor bezoekers van cliënten die voor korte periode in het verpleeghuis zijn (GRZ en ELV), blijven de mondkapjes op de privékamer verplicht.

Wat betekenen deze versoepelingen voor uw locatie?

Wat precies de nieuwe afspraken zijn en wanneer deze ingaan, verschilt per locatie. Op sommige locaties worden weer activiteiten met meerdere cliënten gepland. Ook kan het zijn dat vrijwilligers weer wat taken op zich gaan nemen. Maar dit blijft per locatie maatwerk.

We informeren u daarom vanuit de locatie wanneer er veranderingen zijn. Verder vragen we iedereen om de maatregelen in acht te blijven nemen. En dus in het gebouw 1,5 meter afstand te houden tot elkaar, de handen regelmatig te wassen, een mondkapje te dragen en te hoesten en niezen in de elleboog.

Bezoekregeling: twee bezoekers per dag per cliënt

Cliënten van verpleeghuizen mogen op dit moment twee bezoekers per dag ontvangen. De vaccinaties hebben een positieve invloed op het aantal besmettingen binnen de zorginstellingen. Dat maakt deze versoepeling mogelijk.

  • Door omstandigheden op de locatie of bij een individuele cliënt kan het voorkomen dat het niet verantwoord is om twee bezoekers te ontvangen. In die gevallen kunnen we besluiten om van de regeling af te wijken.
  • De details van de nieuwe bezoekersregeling kunnen per locatie verschillend zijn. Elke locatie heeft daarom een eigen lokale bezoekersregeling. Daarin staat wat is toegestaan: één keer per dag twee bezoekers of twee keer per dag één bezoeker.
  • We hebben de online planningstool ook aangepast aan de nieuwe bezoekersregeling, zodat er meer bezoeken ingepland kunnen worden.
  • Komt er op een afdeling een uitbraak? Dan moeten we tijdelijk maatregelen treffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit kan dan betekenen dat bezoek tijdelijk niet mogelijk is.
  • Ondanks deze versoepeling blijft het belangrijk dat u zich houdt aan de bekende voorzorgsmaatregelen. Bij klachten blijft u thuis. Verder draagt u een mondkapje, desinfecteert u uw handen bij binnenkomst en vertrek, en houdt u 1,5 meter afstand.

Hoe kunnen cliënten die na de eerste vaccinatieronde bij SVRZ zijn komen wonen, zich laten vaccineren?

Om beschermd te zijn tegen corona, krijgt u twee vaccinaties. Cliënten die na de eerste vaccinatieronde bij SVRZ zijn komen wonen, kunnen geen vaccinatie krijgen tijdens de tweede vaccinatieronde bij SVRZ. Na deze tweede vaccinaties volgt er weer een nieuwe ronde met vaccinaties. Alle nieuwe cliënten die nog geen vaccinatie hebben gekregen, ontvangen hiervoor dan een uitnodiging. In sommige gevallen kan het gebeuren dat cliënten een oproep via hun huisarts krijgen. Als u via de huisarts sneller gevaccineerd kunt worden, is het verstandig om deze uitnodiging aan te nemen.

Wat gebeurt er met cliënten die hun eerste vaccinatie bij SVRZ hebben gekregen en die nu weer thuis wonen?

Sommige cliënten van Geriatrische Revalidatie Zorg hebben hun eerste Pfizer vaccinatie bij SVRZ gehad en zijn inmiddels weer naar huis. Deze cliënten kunnen voor hun tweede vaccinatie ook bij SVRZ terecht, zodat zij twee keer een vaccin van dezelfde fabrikant krijgen. De huisartsen gebruiken namelijk het vaccin van Moderna.

Wat zijn de risico’s van de coronavaccins?

Voor de coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. De coronavaccins zijn uitgebreid getest op veiligheid en betrouwbaarheid. Ook nadat de vaccins zijn goedgekeurd, blijven ze gecontroleerd worden. Wilt u meer weten over de risico’s van de vaccins? Kijkt u dan op de site van Rijksoverheid. Daar leest u het laatste nieuws hierover.

Meer informatie over de vaccinaties?

Heeft u een vraag over de coronavaccinatie? Stelt u deze dan gerust via ons speciale mailadres coronavaccinatie@svrz.nl.

Wat gebeurt er als er een derde coronagolf komt?

Achter de schermen zijn we ons aan het voorbereiden op een mogelijke derde golf van coronabesmettingen in maart. Er liggen verschillende scenario’s voor het geval er nog een piek komt. Meer informatie daarover krijgt u via dit filmpje.
In het provinciale COVID Actieteam Verplaatsingen (CAV) zitten onder andere mensen van ons ZorgAdvies. Zij bereiden de provinciale coördinatie van zowel reguliere als COVID beddencapaciteit voor. Ook is het kantoorpersoneel met een zorgachtergrond gevraagd om bij te springen op locaties als dat nodig is.

Bezoek ontvangen

Cliënten mogen gewoon bezoek blijven ontvangen. Als er ergens een uitbraak is, nemen we uiteraard de benodigde maatregelen en kan het zijn dat er even geen bezoek mogelijk is. Maar we doen er vervolgens alles aan om het bezoek – zelfs voor cliënten die positief getest zijn – zo snel mogelijk weer toe te laten. De coronacrisis houdt nog steeds aan, en het duurt lang voor iedereen. Maar we vragen iedereen vol te houden en zich aan de maatregelen te houden, zodat we onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk kunnen beschermen en bezoek kunnen blijven ontvangen.

Komt u op bezoek? Houdt u zich dan aan de richtlijnen

Komt u op bezoek op een van de SVRZ locaties? Dan gaan we ervan uit dat u die dag verder thuis geen bezoek ontvangt en ook niet meer op bezoek gaat.
Gaat een cliënt op familiebezoek? Dan maakt de specialist ouderengeneeskunde voortaan een inschatting of een quarantaine bij terugkeer nodig is. Bent u cliënt en bent u van plan om binnenkort op bezoek te gaan? Geeft u dit dan vooraf even aan bij een van de medewerkers. Zij kunnen dan voor u overleggen met de specialist ouderengeneeskunde, zodat u weet waar u aan toe bent.

Gaat u liever wandelen?

U kunt er ook voor kiezen om tijdens het geplande bezoek een wandeling te maken. Zo kunt u samen een rondje lopen om de locatie of even naar het park gaan. U zult begrijpen dat het niet de bedoeling is dat u naar drukke plekken gaat of tijdens het wandelen afspreekt met andere mensen.

Kan een cliënt op bezoek bij een familielid buiten de zorglocatie? 

Ja een cliënt kan er voor kiezen om bij familie op bezoek te gaan. Dit gebeurt altijd in overleg met de teamleider of arts. Gaat de cliënt op bezoek buiten de locatie? Dan kan de cliënt die dag geen bezoek meer ontvangen in de zorglocatie.

Wat is het beleid rond mondkapjes?

  • Medewerkers dragen continu een chirurgisch mondkapje type IIR. Dus niet alleen wanneer ze in openbare ruimtes lopen of wanneer ze zorg leveren binnen de 1,5 meter. Dit advies geldt ook voor situaties bij cliënten thuis.
  • Wanneer medewerkers zittend aan het werk zijn en voldoende afstand kunnen houden, hoeven ze geen mondkapje te dragen.

Moeten kinderen ook een mondkapje op?

Dat is afhankelijk van de leeftijd. Kinderen jonger dan 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen in de openbare ruimtes. Voor oudere kinderen geldt die afspraak wel.

Landelijk is de horeca tijdelijk gesloten. Wat betekent dat voor de restaurants en grand cafés van SVRZ?

In aansluiting op deze landelijke regeling zijn ook de horecagelegenheden in de restaurants en grand cafés van SVRZ gesloten. De welzijnsactiviteiten voor cliënten en buurtbewoners kunnen wel doorgang vinden in deze publieke ruimtes. Hierbij kan wel koffie en thee geschonken worden, omdat dit een onderdeel is van de welzijnsactiviteit.

Wat zijn de richtlijnen voor mensen die komen uit een gebied met ‘code oranje of rood’?

Bezoekers uit een gebied met ‘code oranje of rood’ zijn gewoon welkom bij SVRZ. Komt u uit een ‘code oranje of rood’-gebied? Dan vragen we u dit vooraf aan te geven. Wij zorgen er dan voor dat we u de benodigde beschermingsmiddelen geven, zodat uw bezoek zo veilig mogelijk kan verlopen.

Denkt u eraan om uw handen te desinfecteren als u een SVRZ locatie verlaat?

Tot nu toe hebben we vaak benadrukt dat het belangrijk is om de handen te wassen of desinfecteren wanneer u een SVRZ locatie binnenkomt. Maar dit is óók van belang wanneer u een SVRZ locatie verlaat. Dit geldt voor iedereen: cliënten, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. Laten we samen deze extra stap zetten voor nog betere hygiëne.

Zijn huisdieren welkom?

We krijgen regelmatig vragen of bezoekers een huisdier mee mogen nemen. Uit onderzoek blijkt dat de kans op overdracht via dieren heel klein is. Heeft niemand in het huishouden van de bezoeker klachten? En heeft het dier ook geen klachten? Dan is het geen probleem om deze mee te nemen. Wel is het goed een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Hier leest u meer informatie.

Wat kunt u doen om besmetting te voorkomen?

Wij willen u vragen uiterst voorzichtig te blijven. Wat kunt u doen:
– Bent u in contact geweest met mensen die positief getest zijn op corona of (milde) corona-klachten hebben, wees dan extra alert op uw gezondheid en stel uw bezoek aan het verpleeghuis een paar weken uit.
– Houd uw gezondheid zelf goed in de gaten. Heeft u klachten die verband kunnen houden met COVID-19? Laat uzelf dan testen en stel uw bezoek uit tot twee weken nadat de klachten verdwenen zijn.
– Is het goed weer? Dan adviseren wij u tijdens het bezoek buiten te gaan zitten of samen een wandeling te maken. De kans dat virussen zich in de buitenlucht verspreiden, is namelijk minder groot.
– Houd de 1,5 meter aan, overal, maar zeker tijdens een bezoek in onze verpleeghuizen.

In contact blijven

In onze zorglocaties zijn extra tablets en smartphones beschikbaar gesteld, zodat cliënten makkelijker in contact kunnen blijven met hun naasten. Via deze apparaten kunt u (beeld)bellen of chatten via WhatsApp. De tablets worden gebruikt voor digitale oefeningen en het luisteren naar muziek bijvoorbeeld. En online een spelletje spelen, is ook een leuke manier voor afleiding en contact met familie en vrienden. Op de website samenspelen.online staan tips voor spelletjes om online samen te spelen.

Waar kan ik de corona-verhalen teruglezen?

We hebben veel verhalen verzameld van zorgmedewerkers en mantelzorgers. Wilt u ze lezen? Ga dan naar onze verhalenpagina. Daar vindt u ze allemaal!

Heeft u vragen over de bezoeken?

Wilt u meer weten over de manier waarop we de bezoeken regelen? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon op de locatie.

Heeft u een andere vraag?

Mailt u dan naar zorgservice@svrz.nl.

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?