SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Menu

SVRZ & coronavirus
Bekijk hier het actuele nieuws over corona.
Voordat u op bezoek komt bij SVRZ kunt u deze gezondheidscheck doen.

19 november 2020: wat is de actuele situatie in Zeeland?

Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom brengen sinds week 40 wekelijks een dashboard uit op donderdag. In dit dashboard staan de actuele coronacijfers over de positief geteste cliënten, de cliënten die inmiddels hersteld en die overleden zijn.

Bekijk hier het actuele dashboard. 

19 november: in de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn er deze week negen nieuwe besmettingen bij gekomen. Dit is gelukkig opnieuw een minder harde stijging dan vorige week, bovendien zijn er vijf cliënten hersteld. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze lijn zich doorzet. We vinden het heel verdrietig te moeten melden dat er drie cliënten zijn overleden.

Bezoekersinformatie & gezondheidscheck

Komt u op bezoek bij SVRZ en wilt u weten wat er van u wordt verwacht? Bekijk dan hier de informatie voor bezoekers en doe de gezondheidscheck.

Informatie voor bezoekers tijdens de coronacrisis

19 november: wat is de actuele situatie bij SVRZ?

De afgelopen periode zijn 44 cliënten getest. Twee van hen waren helaas positief. Het gaat om één cliënt uit de gemeente Middelburg en één uit Borsele. Helaas zijn in de gemeente Middelburg twee cliënten overleden aan de gevolgen van COVID-19. Ons medeleven gaat uit naar de families van deze cliënten, de medebewoners en betrokken medewerkers.
We hopen dat de klachten voor de zieken meevallen. Veel beterschap en sterkte toegewenst.

Wat is er na de persconferentie veranderd voor bezoekers?

Dinsdag 17 november gaf minister-president Rutte aan dat we in de thuissituatie weer drie bezoekers per dag mogen ontvangen. Bij SVRZ nemen we deze algemene richtlijn over voor situaties waar dat kan. Voortaan mogen cliënten dus maximaal drie bezoekers per dag ontvangen, als dit op de locatie ook mogelijk is. We gaan de lokale planningssystemen waarmee we de bezoekers registreren hierop aanpassen, als dat van toepassing is.

Wat is er na de persconferentie veranderd voor bezoekers?

Dinsdag 3 november gaf minister-president Rutte tijdens de persconferentie aan dat we in de thuissituatie slechts twee bezoekers per dag mogen ontvangen. Bij SVRZ nemen we deze richtlijn over. Bezoekers blijven dus welkom, maar we beperken het aantal tot maximaal twee per dag.
Afgelopen week zijn bij SVRZ helaas drie cliënten positief getest op COVID-19. Het gaat om een cliënt in Zeeuws-Vlaanderen, een cliënt in Tholen en een cliënt van ZorgThuis. Veel sterkte en beterschap voor de zieken.

Verschuiving ziekenhuiszorg

Vanaf dinsdag 27 oktober 2020 voert Adrz minder geplande operaties uit. Zo kan Adrz zorg blijven bieden aan het toenemend aantal patiënten dat besmet is met COVID-19. Alle poliklinische zorg gaat nog wel gewoon door. Ook wordt er ruimte vrijgehouden voor acute en medisch urgente operaties.

Door deze beslissing verschuift een deel van de zorg naar de Zeeuwse ouderenzorgorganisaties. We zien dat het aantal mensen dat vanuit de ziekenhuizen naar een ouderenzorgorganisatie gaat, groeit. Zo verblijven er op dit moment 13 cliënten in de provinciale COVID-unit. Daarnaast groeit ook het aantal mensen dat geriatrische revalidatiezorg nodig heeft nadat ze genezen zijn van COVID-19. Hoewel de druk dus toeneemt, zetten we samen de schouders eronder om de Zeeuwse ouderen bij te staan.

Wat wordt het nieuwe beleid rond mondkapjes?

Omdat het aantal besmettingen van COVID-19 in Zeeland toeneemt, is de GGD gekomen met een aangescherpt advies over mondkapjes. Bij SVRZ nemen we dit beleid over. Concreet betekent dit het volgende:

  • Medewerkers dragen continu een chirurgisch mondkapje type IIR. Dus niet meer alleen wanneer ze in openbare ruimtes lopen of wanneer ze zorg leveren binnen de 1,5 meter. Dit advies geldt ook voor situaties bij cliënten thuis.
  • Wanneer medewerkers zittend aan het werk zijn en voldoende afstand kunnen houden, hoeven ze geen mondkapje te dragen.

Bezoek ontvangen

Cliënten mogen gewoon bezoek blijven ontvangen. Als er ergens een uitbraak is, nemen we uiteraard de benodigde maatregelen en kan het zijn dat er even geen bezoek mogelijk is. Maar we doen er vervolgens alles aan om het bezoek – zelfs voor cliënten die positief getest zijn – zo snel mogelijk weer toe te laten. De coronacrisis houdt nog steeds aan, en het duurt lang voor iedereen. Maar we vragen iedereen vol te houden en zich aan de maatregelen te houden, zodat we onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk kunnen beschermen en bezoek kunnen blijven ontvangen.
Graag wijzen we u ook op een item van Omroep Zeeland over de verpleeghuizen in Zeeland.

De griepprik, heeft u hem al?

Het griepseizoen staat voor de deur. Omdat tegelijkertijd ook het aantal mensen met corona stijgt, stelt de GGD gratis een griepprik voor mantelzorgers beschikbaar. Zo wil de GGD een gelijktijdige uitbraak van COVID-19 en de griep zo veel mogelijk voorkomen. Bent u dus mantelzorger en heeft u geen uitnodiging voor de griepprik ontvangen van uw huisarts? Dan kunt u de prik via de GGD krijgen. U kunt zich vanaf 16 november inschrijven via www.ggdzeeland.nl/griepprik.

Wist u dat SVRZ ook GRZ biedt aan cliënten die hersteld zijn van COVID-19?

Sinds kort richt de GRZ-afdeling in ’t Gasthuis zich ook op de revalidatie van cliënten die hersteld zijn van COVID-19. Zij komen naar ’t Gasthuis om verder te werken aan hun herstel. Het is mooi dat SVRZ ’t Gasthuis op deze manier een bijdrage kan leveren aan de zorg voor deze groep cliënten.

Wat is het belangrijkste nieuws uit de persconferentie van 13 oktober 2020?

Minister De Jonge had dinsdagavond geruststellende woorden voor zorgorganisaties: “Zorginstellingen hoeven niet helemaal dicht voor bezoek. Bezoek moet soms beperkt worden, maar het moet wel mogelijk blijven. Al kan het soms slechts een enkele naaste zijn. Juist in die laatste fase van het leven hebben mensen de warmte van degene die ze liefhebben nodig, en andersom geldt hetzelfde.” Laten we samen alles op alles zetten zodat de situatie zo kan blijven!

Hoeveel bezoekers mogen cliënten per dag ontvangen?

We sluiten aan bij de landelijke regeling van maximaal drie bezoekers. Maar hoe we hier bij SVRZ mee omgaan is per locatie verschillend. Dat komt omdat de ruimtes waar de bezoekers ontvangen worden niet overal even groot zijn en niet overal op dezelfde manier te bereiken zijn.
Als er op uw locatie veranderingen zijn in de afspraken voor bezoekers, dan krijgt u hier een bericht over.

Landelijk moet de horeca tijdelijk sluiten. Wat betekent dat voor de restaurants en grand cafés van SVRZ?

De komende weken zijn in aansluiting op deze landelijke regeling ook de horecagelegenheden in de restaurants en grand cafés van SVRZ gesloten. De sluiting gaat in vanaf vrijdag 16 oktober. De welzijnsactiviteiten voor cliënten en buurtbewoners kunnen wel doorgang vinden in deze publieke ruimtes. Hierbij kan wel koffie en thee geschonken worden, omdat dit een onderdeel is van de welzijnsactiviteit.

Moeten kinderen ook een mondkapje op?

Dat is afhankelijk van de leeftijd. Kinderen jonger dan 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen in de openbare ruimtes. Voor oudere kinderen geldt die afspraak wel.

Wat zijn de richtlijnen voor mensen die komen uit een gebied met ‘code oranje of rood’?

Bezoekers uit een gebied met ‘code oranje of rood’ zijn gewoon welkom bij SVRZ. Komt u uit een ‘code oranje of rood’-gebied? Dan vragen we u dit vooraf aan te geven. Wij zorgen er dan voor dat we u de benodigde beschermingsmiddelen geven, zodat uw bezoek zo veilig mogelijk kan verlopen.

We dragen mondkapjes in openbare ruimtes. Wat betekent dit voor u?

Het aantal besmettingen met COVID-19 neemt toe. Om de risico’s binnen onze organisaties te minimaliseren hebben we met alle Zeeuwse verpleeghuizen afgesproken dat we mondkapjes dragen als we in de openbare ruimtes lopen. Wanneer u dus bijvoorbeeld in een hal, gang of trappenhuis loopt, draagt u een mondkapje. Gaat u in een openbare ruimte zitten, bijvoorbeeld in het restaurant en kunt u 1,5 meter afstand bewaren? Dan hoeft het mondkapje uiteraard niet op. Deze regel geldt voor medewerkers, bezoekers en vrijwilligers. Als cliënt of bewoner hoeft u geen mondkapje te dragen.

  • Bezoekers en vrijwilligers mogen in de openbare ruimtes een eigen mondkapje gebruiken. Dit mag dus ook een zelfgemaakt mondkapje zijn.
  • Gaat u als bezoeker of vrijwilliger een cliënt bezoeken van wie het gedrag moeilijk te voorspellen is? Of schat u in dat u geen 1,5 meter afstand kunt bewaren? Dan draagt u een chirurgisch mondkapje type IIR uit voorzorg. Deze stelt SVRZ ter beschikking op de woning.
  • Houdt u zo veel mogelijk de 1,5 meter regel in acht. Ook al draagt u een mondkapje.

Denkt u eraan om uw handen te desinfecteren als u een SVRZ locatie verlaat?

Tot nu toe hebben we vaak benadrukt dat het belangrijk is om de handen te wassen of desinfecteren wanneer u een SVRZ locatie binnenkomt. Maar dit is óók van belang wanneer u een SVRZ locatie verlaat. Dit geldt voor iedereen: cliënten, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. Laten we samen deze extra stap zetten voor nog betere hygiëne.

Zijn huisdieren inmiddels weer welkom?

We krijgen regelmatig vragen of bezoekers een huisdier mee mogen nemen. Uit onderzoek blijkt dat de kans op overdracht via dieren heel klein is. Heeft niemand in het huishouden van de bezoeker klachten? En heeft het dier ook geen klachten? Dan is het geen probleem om deze mee te nemen. Wel is het goed een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Hier leest u meer informatie.

Wat kunt u doen om besmetting te voorkomen?

Wij willen u vragen uiterst voorzichtig te blijven. Wat kunt u doen:
– Bent u in contact geweest met mensen die positief getest zijn op corona of (milde) corona-klachten hebben, wees dan extra alert op uw gezondheid en stel uw bezoek aan het verpleeghuis een paar weken uit.
– Houd uw gezondheid zelf goed in de gaten. Heeft u klachten die verband kunnen houden met COVID-19? Laat uzelf dan testen en stel uw bezoek uit tot twee weken nadat de klachten verdwenen zijn.
– Is het goed weer? Dan adviseren wij u tijdens het bezoek buiten te gaan zitten of samen een wandeling te maken. De kans dat virussen zich in de buitenlucht verspreiden, is namelijk minder groot.
– Houd de 1,5 meter aan, overal, maar zeker tijdens een bezoek in onze verpleeghuizen.

Hoe zien de bezoeken eruit?

Sinds 1 juli is iedereen weer welkom bij SVRZ. Er zijn vanaf dan dus geen ‘vaste’ bezoekers meer. We blijven wel werken met een planning voor de bezoeken. De contactpersonen van onze cliënten zijn hierover geïnformeerd. Met een planning kunnen we de bezoeken spreiden over de dag. Daardoor kunnen we de 1,5 meter garanderen. Is er in de toekomst toch weer een besmetting op een locatie? Dan gebruiken we de planning voor contactonderzoek.

Waar moet u verder rekening mee houden?

Voor elke locatie gelden specifieke maatregelen. Cliënten en contactpersonen worden daarover door de betreffende SVRZ locaties geïnformeerd.

Waar kan ik de corona-verhalen teruglezen?

We hebben veel verhalen verzameld van zorgmedewerkers en mantelzorgers. Wilt u ze lezen? Ga dan naar onze verhalenpagina. Daar vindt u ze allemaal!

Wanneer komen er weer vrijwilligers op de locaties?

Op dit moment bekijken we of we op kleine schaal weer vrijwilligers kunnen gaan inzetten. Ook dit gebeurt per locatie. De vrijwilligerscoördinator van de locatie zal hiervoor contact opnemen met de vrijwilligers.
Vrijwilligers zijn onmisbaar in de verpleeghuiszorg, tegelijkertijd behoren zij vaak ook tot de kwetsbare doelgroep. SVRZ heeft er daarom aan de start van de crisis voor gekozen om structurele vrijwilligers (individuele vrijwilligers die structureel praktische steun bieden) toe te blijven laten, mits zij zelf niet tot de kwetsbare doelgroep horen, er geen verdenking is op de SVRZ locatie en zij zelf geen klachten hebben zoals beschreven door het RIVM.

Als u liever gaat wandelen

U kunt er ook voor kiezen om tijdens het geplande bezoek een wandeling te maken. Zo kunt u samen een rondje lopen om de locatie of even naar het park gaan. U zult begrijpen dat het niet de bedoeling is dat u naar drukke plekken gaat of tijdens het wandelen afspreekt met andere mensen.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over de manier waarop we de bezoeken regelen? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon op de locatie.

In contact blijven

In onze zorglocaties zijn extra tablets en smartphones beschikbaar gesteld, zodat cliënten makkelijker in contact kunnen blijven met hun naasten. Via deze apparaten kunt u (beeld)bellen of chatten via WhatsApp. De tablets worden gebruikt voor digitale oefeningen en het luisteren naar muziek bijvoorbeeld. En online een spelletje spelen, is ook een leuke manier voor afleiding en contact met familie en vrienden. Op de website samenspelen.online staan tips voor spelletjes om online samen te spelen.

Wilt u meer weten of heeft u een specifieke vraag?

Mailt u dan naar zorgservice@svrz.nl.

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?