SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

SVRZ & coronavirus
Bekijk hier het actuele nieuws over corona.
Voordat u op bezoek komt bij SVRZ kunt u deze gezondheidscheck doen.

Bezoekersinformatie & gezondheidscheck

Komt u op bezoek bij SVRZ en wilt u weten wat er van u wordt verwacht? Bekijk dan hier de informatie voor bezoekers en doe de gezondheidscheck. Klik op onderstaande button.

Informatie voor bezoekers tijdens de coronacrisis

Per 20 januari: één bezoeker per dag per cliënt

In de persconferentie van 20 januari kondigde demissionair minister-president Rutte aan dat voor de privésituatie het dringende advies geldt om maximaal één bezoeker per dag te ontvangen. Binnen SVRZ nemen we dit advies over. Dit betekent dat u als cliënt slechts één bezoeker per dag kunt ontvangen. We kunnen ons voorstellen dat het een teleurstelling is voor u dat dit weer nodig is. Maakt u dus ook zeker gebruik van de mogelijkheden om te beeldbellen als u behoefte heeft aan meer contact.
Wij gaan de online planningsprogramma’s aanpassen aan deze nieuwe bezoekregel. De bezoekregelingen die op dit moment op de site staan, zijn nog niet actueel. Als het kabinet deze maatregel terugdraait of aanpast, laten we u dat uiteraard meteen weten!

21 januari: wat is de actuele situatie in Zeeland?

Net als afgelopen week, delen we namens Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom de actuele coronacijfers.

Bekijk hier het actuele VVT dashboard. 

Wat is de huidige situatie in Zeeland?

In de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn er deze week 39 nieuwe besmettingen bijgekomen. 36 cliënten zijn hersteld. We vinden het heel verdrietig dat er deze week tien cliënten zijn overleden.

Angela Bras, woordvoerder namens de verpleeg- en verzorgingshuizen: “Deze week zien we ongeveer hetzelfde aantal besmettingen als vorige week. Dit komt met name door clusters besmettingen in Vlissingen, Terneuzen en Goes. Gelukkig zijn er in de afgelopen week ook veel cliënten hersteld.”

Vaccineren cliënten

De eerste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen worden komende week al gevaccineerd. ZorgSaam en Eilandzorg starten op woensdag 27 januari met vaccineren. Bras: “Alle organisaties staan in de startblokken om te beginnen met vaccineren. Het is belangrijk om de schriftelijke toestemmingen van de cliënten te verkrijgen en goed vast te leggen. Op basis van deze toestemmingen weten we hoeveel vaccins er besteld moeten worden. We willen dit uiteraard met grote zorgvuldigheid doen. Veel organisaties bestellen daarom aanstaande maandag de vaccins. Begin februari worden de cliënten gevaccineerd. Daar kijken we enorm naar uit.”

Het ministerie heeft besloten dat eerst cliënten met een indicatie voor langdurige zorg met behandeling worden gevaccineerd en pas later cliënten zonder behandeling (verzorgingshuiscliënten). Deze cliënten wonen in veel gevallen wel in hetzelfde gebouw, maar vallen onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Bras: “Met de landelijke organisatie hebben we druk gelobbyd om alle cliënten tegelijk te kunnen vaccineren. Toch is er besloten om dit gescheiden te houden. Gelukkig kunnen de Zeeuwse huisartsen dit op korte termijn organiseren samen met de zorgorganisaties. We zijn druk met de voorbereidingen en hopen dat begin februari ook deze cliënten gevaccineerd kunnen worden.”

Bezoekregeling

Demissionair minister-president Rutte kondigde gisteren aan dat voor de privésituatie het dringende advies geldt om maximaal één bezoeker per dag te ontvangen. De zorgorganisaties nemen dit advies over. Voor de meeste organisaties betekent dit dat een cliënt slechts één bezoeker per dag kan ontvangen. We kunnen ons de teleurstelling dat dit weer nodig is voorstellen. Daarom moedigen we de cliënten en hun naasten aan ook zeker gebruik te maken van andere vormen van contact, zoals beeldbellen.”

Wat is de situatie bij SVRZ op 21 januari?

In de afgelopen week zijn 20 cliënten positief getest op COVID-19. Het gaat om zes cliënten uit Middelburg, vijf uit Vlissingen en negen uit Terneuzen. Bij ZorgThuis in Terneuzen zijn vier cliënten positief getest. Hopelijk vallen de klachten mee en genezen deze zieken voorspoedig.

Helaas zijn de afgelopen week drie cliënten in Middelburg overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Veel sterkte aan alle familieleden en vrienden die zij achterlaten.

We kunnen gelukkig ook melden dat 18 cliënten weer hersteld zijn. Dit zijn vier cliënten uit Veere, drie uit Vlissingen en elf uit Terneuzen.

Hoe staat het met de vaccinaties voor cliënten?

Eind vorige week hebben we alle uitnodigingsbrieven met toestemmingsformulieren verzonden naar de cliënten of hun contactpersoon. In die brief wordt cliënten gevraagd om aan te geven of zij wel of geen vaccinatie willen ontvangen. Donderdag 21 januari en vrijdag 22 januari bellen we alle cliënten of hun contactpersoon na van wie we nog geen reactie hebben ontvangen. We streven ernaar om op maandag 25 januari helder te hebben hoeveel mensen een vaccinatie willen. We kunnen namelijk maandag de vaccins bestellen. Het is de verwachting dat we begin februari kunnen vaccineren.

Heeft u een vraag over de coronavaccinatie? Stelt u deze dan gerust via ons speciale mailadres coronavaccinatie@svrz.nl.

Wat zijn de risico’s van de coronavaccins?

Voor de coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. De coronavaccins zijn uitgebreid getest op veiligheid en betrouwbaarheid. Ook nadat de vaccins zijn goedgekeurd, blijven ze gecontroleerd worden. Wilt u meer weten over de risico’s van de vaccins? Kijkt u dan op de site van Rijksoverheid. Daar leest u het laatste nieuws hierover.

 

Komt u op bezoek? Houdt u zich dan aan de nieuwe richtlijnen?

Sinds afgelopen woensdag is in de privésfeer slechts één bezoeker per dag toegestaan. Wij volgen deze richtlijn binnen SVRZ. Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken vragen we u om rekening te houden met deze richtlijn. Komt u op bezoek op een van de SVRZ locaties? Dan gaan we ervan uit dat u die dag verder thuis geen bezoek ontvangt en ook niet meer op bezoek gaat.

Wat is er veranderd in het online planningsprogramma?

Op de locaties die met het online planningsprogramma werken, is het aantal bezoekmomenten verlaagd naar één per dag. Als er voor een cliënt twee bezoeken op een dag gepland stonden, dan is het tweede bezoek uit het systeem gehaald. De tweede bezoeker heeft een annulering van het bezoek gekregen. Is uw bezoek geannuleerd? Dan kunt u later in de week alsnog een bezoek plannen. En beeldbellen kan natuurlijk ook altijd.

Komt er dit weekend inderdaad een avondklok? Dan passen we de bezoektijden als dat nodig is hierop aan in het systeem.

 

Wat is er gewijzigd in de afspraken rond familiebezoek?

Rond de feestdagen gold het dringende advies aan cliënten om niet op familiebezoek te gaan. Het beleid was toen dat cliënten na een familiebezoek in quarantaine moesten gaan om het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken. Dit was een ingrijpende maatregel en we zijn dan ook blij dat we dit dringende advies inmiddels kunnen terugdraaien. Gaat een cliënt op familiebezoek? Dan maakt de specialist ouderengeneeskunde voortaan een inschatting of een quarantaine bij terugkeer nodig is. Bent u cliënt en bent u van plan om binnenkort op bezoek te gaan? Geeft u dit dan vooraf even aan bij een van de medewerkers. Zij kunnen dan voor u overleggen met de specialist ouderengeneeskunde, zodat u weet waar u aan toe bent.

Hoe staat het met de vaccinatie voor cliënten die in een verpleeghuis wonen?

Vanaf 18 januari wordt er gestart met de vaccinaties voor een deel van de verpleeghuiscliënten. Dit kondigde minister De Jonge afgelopen dinsdag aan tijdens de persconferentie. Wanneer we in Zeeland precies kunnen starten is nu nog niet duidelijk. Maar om straks zo snel mogelijk te kunnen handelen, zijn we ons nu al aan het voorbereiden.

  • Welke cliënten krijgen als eerste een uitnodiging?

Helaas horen niet alle cliënten die in een verpleeghuis wonen tot de eerste groep die zich kan laten vaccineren. Woont u op een verpleeghuisafdeling en valt u onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde? Dan kunt u zich binnenkort laten vaccineren. Heeft u geen indicatie voor langdurige zorg en heeft u een eigen huisarts? Dan kunt u zich op dit moment nog niet laten vaccineren en ontvangt u dus ook geen uitnodiging. Wij vinden het erg spijtig dat er gekozen is om dit onderscheid te maken. We steunen de landelijke lobby om álle cliënten tegelijk een vaccinatie aan te bieden. We hebben goede hoop dat ook cliënten die onder verantwoordelijkheid vallen van een huisarts snel gevaccineerd kunnen worden.

  • Komt u in aanmerking voor een vaccinatie, dan heeft u een uitnodiging ontvangen.

Rond 15 januari hebben alle cliënten die als eerste gevaccineerd mogen worden de uitnodiging ontvangen. Verblijft u op een afdeling voor geriatrische revalidatiezorg of op een afdeling voor lichamelijke klachten? Dan ontvangt u de uitnodiging via onze medewerkers. Bij cliënten met dementie sturen we de uitnodiging per post naar de eerste contactpersoon.

  • Weet u al wat u gaat doen?

Het staat u vrij om zich te laten vaccineren of niet. Maar als organisatie hopen we eigenlijk dat u dit wel doet. Met een vaccinatie beschermt u namelijk niet alleen uzelf, maar ook uw medebewoners en de medewerkers. Een vaccin helpt ons om goede zorg te kunnen blijven geven. Heeft u redenen waarom u toch liever geen vaccin wilt? Dan zijn daar uiteraard geen gevolgen aan verbonden.

  • Wat moet u doen als u een vaccinatie wilt?

In de envelop met de uitnodiging zit ook een toestemmingsformulier, extra informatie over het vaccin, de bijsluiter van het vaccin en een retourenvelop met een postzegel. Wilt u zich laten vaccineren? Dan vragen wij u om het toestemmingsformulier volledig in te vullen en binnen tien dagen terug te sturen in de retourenvelop. Of af te geven aan de medewerker die de formulieren op komt halen. Vergeet niet om het formulier te ondertekenen.

  • Wat als we toch met een ander vaccin gaan werken?

Op dit moment weten we nog niet zeker welk vaccin er beschikbaar komt voor onze cliënten. We gaan ervan uit dat we gaan vaccineren met het vaccin van Pfizer. Het toestemmingsformulier dat u ontvangt is voor het Pfizervaccin. Blijkt nu dat we toch met een ander vaccin gaan werken? Dan moeten we u mondeling nogmaals om toestemming vragen.

Worden medewerkers van SVRZ al gevaccineerd?

Alle zorgmedewerkers die 18 jaar of ouder zijn en die in een verpleeghuislocatie werken waar cliënten wonen hebben 4 januari de uitnodiging ontvangen. Sinds 15 januari kunnen de medewerkers terecht voor het coronavaccin. Dat is eerder dan gepland, daar zijn we zeer blij om. We hopen binnenkort ook de ZorgThuismedewerkers uit te kunnen nodigen voor de vaccinatie.

Wat betekent de coronavaccinatie voor leerling verpleegkunde Heidi Stroo?
We hebben er lang naar uitgekeken: het vaccin tegen corona. Leerling verpleegkunde Heidi Stroo kan niet wachten tot ze haar prik kan gaan halen. “Het vaccin geeft 2021 perspectief, hoop en samenzijn”. Het hele verhaal van Heidi leest u hier.

We gebruiken mondkapjes en toch zijn er besmettingen. Hoe kan dat?

Helaas is een mondkapje alleen niet voldoende om COVID-19 buiten de deur te houden. Blijf dus de 1,5 meter afstand tot elkaar behouden. En was regelmatig uw handen. We begrijpen heel goed dat de knuffels en het fysieke contact gemist worden. Maar de risico’s zijn op dit moment te groot.

Wat zijn de richtlijnen voor de kapsalons, pedicure en ontmoetingscentra?

Door de nieuwe maatregelen zijn de kapsalons helaas gesloten. Ook de niet-medische manicure en pedicure zijn gesloten. De manicure en pedicure die medisch noodzakelijk zijn, gaan wel door. Ook de ontmoetingscentra en dagbehandeling blijven geopend.

Wat betekent corona voor 2020?

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we niet om corona heen. Wat is er toch veel gebeurd in 2020. Bestuurder Angela Bras tekende het verhaal op: vanaf het moment dat corona de kop opstak bij SVRZ, tot nu. U leest het verhaal hier.

Wat wordt het nieuwe beleid rond mondkapjes?

Omdat het aantal besmettingen van COVID-19 in Zeeland toeneemt, is de GGD gekomen met een aangescherpt advies over mondkapjes. Bij SVRZ nemen we dit beleid over. Concreet betekent dit het volgende:

  • Medewerkers dragen continu een chirurgisch mondkapje type IIR. Dus niet meer alleen wanneer ze in openbare ruimtes lopen of wanneer ze zorg leveren binnen de 1,5 meter. Dit advies geldt ook voor situaties bij cliënten thuis.
  • Wanneer medewerkers zittend aan het werk zijn en voldoende afstand kunnen houden, hoeven ze geen mondkapje te dragen.

Bezoek ontvangen

Cliënten mogen gewoon bezoek blijven ontvangen. Als er ergens een uitbraak is, nemen we uiteraard de benodigde maatregelen en kan het zijn dat er even geen bezoek mogelijk is. Maar we doen er vervolgens alles aan om het bezoek – zelfs voor cliënten die positief getest zijn – zo snel mogelijk weer toe te laten. De coronacrisis houdt nog steeds aan, en het duurt lang voor iedereen. Maar we vragen iedereen vol te houden en zich aan de maatregelen te houden, zodat we onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk kunnen beschermen en bezoek kunnen blijven ontvangen.
Graag wijzen we u ook op een item van Omroep Zeeland over de verpleeghuizen in Zeeland.

Wist u dat SVRZ ook GRZ biedt aan cliënten die hersteld zijn van COVID-19?

Sinds kort richt de GRZ-afdeling in ’t Gasthuis zich ook op de revalidatie van cliënten die hersteld zijn van COVID-19. Zij komen naar ’t Gasthuis om verder te werken aan hun herstel. Het is mooi dat SVRZ ’t Gasthuis op deze manier een bijdrage kan leveren aan de zorg voor deze groep cliënten.

Landelijk moet de horeca tijdelijk sluiten. Wat betekent dat voor de restaurants en grand cafés van SVRZ?

De komende weken zijn in aansluiting op deze landelijke regeling ook de horecagelegenheden in de restaurants en grand cafés van SVRZ gesloten. De sluiting gaat in vanaf vrijdag 16 oktober. De welzijnsactiviteiten voor cliënten en buurtbewoners kunnen wel doorgang vinden in deze publieke ruimtes. Hierbij kan wel koffie en thee geschonken worden, omdat dit een onderdeel is van de welzijnsactiviteit.

Moeten kinderen ook een mondkapje op?

Dat is afhankelijk van de leeftijd. Kinderen jonger dan 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen in de openbare ruimtes. Voor oudere kinderen geldt die afspraak wel.

Wat zijn de richtlijnen voor mensen die komen uit een gebied met ‘code oranje of rood’?

Bezoekers uit een gebied met ‘code oranje of rood’ zijn gewoon welkom bij SVRZ. Komt u uit een ‘code oranje of rood’-gebied? Dan vragen we u dit vooraf aan te geven. Wij zorgen er dan voor dat we u de benodigde beschermingsmiddelen geven, zodat uw bezoek zo veilig mogelijk kan verlopen.

Denkt u eraan om uw handen te desinfecteren als u een SVRZ locatie verlaat?

Tot nu toe hebben we vaak benadrukt dat het belangrijk is om de handen te wassen of desinfecteren wanneer u een SVRZ locatie binnenkomt. Maar dit is óók van belang wanneer u een SVRZ locatie verlaat. Dit geldt voor iedereen: cliënten, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. Laten we samen deze extra stap zetten voor nog betere hygiëne.

Zijn huisdieren inmiddels weer welkom?

We krijgen regelmatig vragen of bezoekers een huisdier mee mogen nemen. Uit onderzoek blijkt dat de kans op overdracht via dieren heel klein is. Heeft niemand in het huishouden van de bezoeker klachten? En heeft het dier ook geen klachten? Dan is het geen probleem om deze mee te nemen. Wel is het goed een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Hier leest u meer informatie.

Wat kunt u doen om besmetting te voorkomen?

Wij willen u vragen uiterst voorzichtig te blijven. Wat kunt u doen:
– Bent u in contact geweest met mensen die positief getest zijn op corona of (milde) corona-klachten hebben, wees dan extra alert op uw gezondheid en stel uw bezoek aan het verpleeghuis een paar weken uit.
– Houd uw gezondheid zelf goed in de gaten. Heeft u klachten die verband kunnen houden met COVID-19? Laat uzelf dan testen en stel uw bezoek uit tot twee weken nadat de klachten verdwenen zijn.
– Is het goed weer? Dan adviseren wij u tijdens het bezoek buiten te gaan zitten of samen een wandeling te maken. De kans dat virussen zich in de buitenlucht verspreiden, is namelijk minder groot.
– Houd de 1,5 meter aan, overal, maar zeker tijdens een bezoek in onze verpleeghuizen.

Waar kan ik de corona-verhalen teruglezen?

We hebben veel verhalen verzameld van zorgmedewerkers en mantelzorgers. Wilt u ze lezen? Ga dan naar onze verhalenpagina. Daar vindt u ze allemaal!

Als u liever gaat wandelen

U kunt er ook voor kiezen om tijdens het geplande bezoek een wandeling te maken. Zo kunt u samen een rondje lopen om de locatie of even naar het park gaan. U zult begrijpen dat het niet de bedoeling is dat u naar drukke plekken gaat of tijdens het wandelen afspreekt met andere mensen.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over de manier waarop we de bezoeken regelen? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon op de locatie.

In contact blijven

In onze zorglocaties zijn extra tablets en smartphones beschikbaar gesteld, zodat cliënten makkelijker in contact kunnen blijven met hun naasten. Via deze apparaten kunt u (beeld)bellen of chatten via WhatsApp. De tablets worden gebruikt voor digitale oefeningen en het luisteren naar muziek bijvoorbeeld. En online een spelletje spelen, is ook een leuke manier voor afleiding en contact met familie en vrienden. Op de website samenspelen.online staan tips voor spelletjes om online samen te spelen.

Wilt u meer weten of heeft u een specifieke vraag?

Mailt u dan naar zorgservice@svrz.nl.

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?