SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

De projecten starten naast Zeeland dit jaar in Sittard/Heerlen/Nijmegen, Oss, Groningen, Didam, Rotterdam en Drenthe. Huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, casemanagers en zorginstellingen gaan samenwerken met ouderen, mantelzorgers en familieleden om kwetsbare ouderen en zorgverleners te helpen samen te beslissen over persoonsgerichte zorg. Aan de projecten werkt een groot aantal zorgverleners en zorginstellingen, patiënten- en cliëntenverenigingen en burgerplatforms mee. De projecten zijn mogelijk dankzij subsidies van in totaal bijna 5 miljoen euro van Zorginstituut Nederland.

Verantwoord beslissen
Het project in Zeeland heeft als doel mensen met dementie verantwoord langer thuis te laten wonen en het proces van de verhuizing bij een opname naar een zorgorganisatie te verbeteren. Monique van Doorn van Zeeuwse Zorgschakels, penvoerder van het gehonoreerde project :“Dat gaan we doen door de nu al beschikbare informatie die verkregen wordt door gesprekken met de cliënt, familie en behandelaren beter te benutten en meer gewicht te geven. Nieuw daarbij is dat we meer inzicht willen verkrijgen in het leefgedrag van de cliënt thuis door benutting van sensorinformatie van de cliënt afkomstig uit de woning.” Door de combinatie van gesprekken en sensorinformatie verkrijgen we een goede basis om samen verantwoord te beslissen over de gewenste woon- en leefomstandigheden van de kwetsbare oudere. Het Middelburgse bedrijf SWYCS speelt een rol bij de ontwikkeling en toepassing van de sensortechnologie.

 Minder druk op personeel en instanties
“Met de uitvoering van het project ontstaat meer kwaliteit van leven voor de cliënt en de mantelzorger, ”, zegt Dirk de Korne, mede-aanvrager vanuit SVRZ. “De cliënt kan, indien hij of zij dat wil, langer verantwoord thuis wonen. Als opname uiteindelijk nodig is, kan dit ontspannen en zonder oponthoud plaatsvinden. De uit technologie en gesprekken verkregen inzichten uit de thuissituatie kunnen direct worden toegepast in de nieuwe woonlocatie.”

Het project draagt ook bij aan het beter benutten van schaarse professionaliteit. De huidige werkwijze zorgt voor onnodige werkdruk bij wijkverpleging en casemanagers dementie. Daarnaast vermindert de beoogde werkwijze de belasting van het toetsingssysteem bij CIZ en de Rechtbank.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?