SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

De Zeeuwse Zorg Coalitie is een groeiende samenwerking van Zeeuwse zorgaanbieders en andere partijen, opgericht om de goede zorg in Zeeland te hebben en te houden. Als enkele initiatiefnemers vinden wij het dan ook onbegrijpelijk dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Emergis aanspreekt op doelmatigheid van zorg en contractafspraken met zorgverzekeraars. De NZa stelt de positie van Emergis – de grootste aanbieder van ggz in Zeeland met weinig concurrentie – ter discussie vanuit een analyse die gebaseerd is op een gemiddelde landelijke situatie. Dit is precies waar het misgaat. In vergelijking met landelijke gemiddeldes is de situatie in Zeeland al snel afwijkend en atypisch. De NZa gaat helemaal voorbij aan de bijzondere situatie van Emergis en Zeeland. De maatregelen die nu getroffen worden, zullen naar onze mening de totale zorg in Zeeland en daarmee ook onze organisaties hard treffen. Dat gaat ons aan het hart.

Toegankelijke en betaalbare zorg
In een dunbevolkt, dubbel vergrijzend en uitgestrekt gebied is het niet mogelijk meerdere alomvattende GGZ-aanbieders te hebben. Je ziet dan ook dat op meerdere zorgdomeinen slechts één grote partij actief is (denk aan ZRTI, Revant, CIC, NOK). Concurrentie en marktwerking in Zeeland verkleinen de toegankelijkheid van de zorg. Dat wil de Zeeuwse Zorg Coalitie ontzettend graag voorkomen. Door veel meer samen te werken kunnen we betere en houdbare zorg organiseren. Natuurlijk in harmonie met gemeenten en verzekeraars; de zorg moet naast toegankelijk ook betaalbaar blijven. Zo kunnen we in de afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten, beter rekening houden met de Zeeuwse omstandigheden. Dit is in het belang van alle Zeeuwen.

In gesprek
We zullen als initiatiefnemers van de Zeeuwse Zorg Coalitie opnieuw in gesprek gaan met VWS en NZa om de Zeeuwse situatie nogmaals uit te leggen. We hopen dat daarbij ruimte is om ook samen alternatieve oplossingen te vinden, waardoor ook de toegankelijkheid en kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland behouden kan blijven.

 

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?