SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Dit vraagt om:

 • Een vergroting van de flexibiliteit en slagvaardigheid van de organisatie. Dat gaan we doen door ons besturingsstructuur aan te passen. Daarover leest u verderop meer.
 • Een andere inrichting van de zorgteams.
  SVRZ hecht uiteraard veel waarde aan het behoud van de huidige medewerkers. Daarnaast willen we ‘een deskundige schil’ organiseren van zorgmedewerkers die de medewerkers op de woningen kunnen ontlasten en ondersteunen. Hiervoor zullen we in de toekomst de zorgteams anders inrichten.
 • De inzet van technologie en innovatie
  Techniek kan plezier, veiligheid of vrijheid bieden voor de cliënt. We zijn dan ook binnen de Zeeuwse samenwerkingsverbanden bezig met het uittesten en inzetten van technologische hulpmiddelen. Denk aan: sensoren voor vroegsignalering van dementie bij mensen die thuis wonen en leefcirkels om meer bewegingsvrijheid te geven aan mensen met dementie.
 • aandacht voor vitaliteit en werkplezier
  Veel medewerkers ervaren een hoge werkdruk. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich goed ondersteund voelen. Daarnaast is er blijvende aandacht voor gezondheid en vitaliteit.

Nieuwe besturingsstructuur
Vanaf 1 januari 2024 richt SVRZ de organisatie en een deel van de werkprocessen anders in. SVRZ wordt ingedeeld in drie clusters met elk een clusterdirecteur. Elke clusterdirecteur heeft de verantwoordelijkheid over de langdurige zorg (Wlz) in een bepaalde regio in combinatie met een zorgaandachtsgebied voor het hele werkgebied van SVRZ. De verdeling is als volgt:

Regio Aandachtsgebied Clusterdirecteur
Oosterschelde Geriatrische Revalidatie Zorg Thijs van der Feen
Walcheren  

ZorgThuis, Welzijn en Vrijwilligers

 

Dick Gorsse
Zeeuws-Vlaanderen Bijzondere doelgroepen
(mensen met dementie op jonge leeftijd, dementie met zeer ernstig probleemgedrag (D-zep), Huntington en  Korsakov)
Piet Huijzers

 

De functie locatiemanager vervalt per 1 januari 2024. De huidige locatiemanagers blijven aangesteld tot dat moment.

Zorgmanagers en teamcoaches
De drie clusterdirecteuren worden straks bijgestaan door in totaal zes zorgmanagers. De zorgmanagers ondersteunen de clusterdirecteuren door zich met name te richten op het operationele zorgproces. Ook begeleiden zij de teamcoaches zorg (voorheen teamleider zorg) binnen het cluster. Door de komst van de zorgmanager krijgt de teamcoach meer tijd voor het welzijn van de medewerkers in het zorgteam én de driehoeksrelatie cliënt – medewerker/organisatie – naasten.

Begeleiding en behandeling
Daarnaast willen we de flexibiliteit en slagvaardigheid van de organisatie vergroten door kortere lijnen. Er komt daarom één overkoepelende afdeling Begeleiding & Behandeling. Onder deze afdeling werken alle behandelaren en begeleiders samen. Denk aan medisch specialistische behandelaren, fysio- en ergotherapeuten, psychologen en logopedisten. Dit zorgt voor een betere coördinatie van alle behandelingen en zorgbehoeften.

Management SVRZ
Naast de clusterdirecteuren bestaat het management van SVRZ uit de volgende personen:

 • Kristel Nijs: directeur Begeleiding & Behandeling
 • Pietha Selen: directeur Personeel, Organisatie & Opleidingen
 • Dirk de Korne: directeur Kwaliteit & Innovatie
 • Bob Marcusse: directeur Bedrijfsvoering & Services

Wat merkt een cliënt of naaste ervan?
Deze veranderingen vinden plaats om in de toekomst de zorg te kunnen blijven leveren die u van ons gewend bent. Omdat de organisatieveranderingen vooral plaatsvinden op managementniveau, zult u daar niet veel van merken. Het contact met uw persoonlijk begeleider blijft hetzelfde. Ook het contact met de teamcoach blijft zoals die was.

Wat merkt een samenwerkingspartner ervan?
Vanwege de aanstelling van de clusterdirecteuren en zorgmanagers en de andere werkverdeling binnen onze organisatie, bestaat de kans dat u een andere contactpersoon krijgt binnen SVRZ. Uiteraard zullen we in dat geval binnenkort een kennismakingsgesprek inplannen.

Meer informatie?
We zijn enthousiast over de voordelen die deze ontwikkelingen met zich mee zullen brengen. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Communicatie van SVRZ via communicatie@svrz.nl.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?