SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Compliment

 Een compliment voor alle collega’s die hierbij betrokken zijn! Lees verder voor de belangrijkste resultaten van de audit. De auditoren hebben allerlei documenten bestudeerd en deze bij medewerkers getoetst. Ook zijn observaties uitgevoerd en fysieke en online (groeps)gesprekken gevoerd met cliënten en medewerkers van GR en ZorgThuis. Met een goed resultaat! Voor GR en ZorgThuis hebben we opnieuw het PREZO Care keurmerk behaald.

Resultaten en aanbevelingen

De belangrijkste resultaten uit de audit zijn:

  • Cliënten zijn zeer tevreden over de zorg- en dienstverlening van SVRZ.
  • Medewerkers zijn deskundig; risico’s worden goed herkend en gemonitord en medewerkers kunnen dilemma’s in de zorg goed benoemen.
  • Er heerst een goed leerklimaat bij SVRZ en de verandercultuur is positief. De dynamiek in de omgeving en organisatie zijn goed in beeld. We weten waar we ons op moeten aanpassen.

De auditoren bevelen aan om de eigen regie van cliënten structureler te bevorderen en mantelzorgers meer te betrekken bij de zorg- en dienstverlening.

Audits voor Wlz

In het voorjaar van 2023 vinden de drie audits plaats voor Wlz in Walcheren, de Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen.

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?