SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

 Belangrijke rol inwoner

Onderzoeksbureau Newcom onderzocht hoe inwoners denken over de verandering in de zorg in Zeeland. In totaal hebben ongeveer 1.100 Zeeuwse inwoners, zorgprofessionals en gemeenteprofessionals de vragen beantwoord. Het onderzoek toont aan dat de meeste Zeeuwen bekend zijn met de uitdagingen in de zorg en inzien dat veranderingen nodig zijn, ook voor zichzelf. Inwoners geven aan meer te willen gaan bewegen, mensen in de naaste omgeving helpen en digitaal afspreken met zorgverleners. Ook willen ze werken aan gezond eten en drinken en mentaal gezond blijven. “Belangrijke informatie voor ons als Zeeuwse Zorg Coalitie,” licht Kuijs toe. “In Zeeland werken we nauw samen met inwoners, zorgaanbieders, alle Zeeuwse gemeenten en zorgverzekeraar CZ. En de Zeeuw zelf speelt ook een belangrijke rol bij de veranderingen die de zorg beschikbaar houden. Het is een van de redenen waarom we de campagne ‘Samen houden we Zeeland gezond’ zijn gestart.”

Rol van de zorgorganisaties

Zorgprofessionals en gemeenteprofessionals zien, net als inwoners, als oplossingen voor de uitdagingen in de zorg met name heil in betere samenwerking tussen zorginstellingen, het aantrekkelijker maken van werken in de zorg en beter faciliteren van zij-instromers. Verder vinden zorgprofessionals dat er in hun organisaties al veel gebeurt om de uitdagingen in de zorg aan te pakken. Zij zien vooral nog winst in het verminderen van de regeldruk en de zorg anders organiseren en inrichten, bijvoorbeeld door preventie en digitaal waar het kan.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?