SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Vooruitlopend op de wens van de Zeeuwse Zorg Coalitie om te komen tot één loket en telefoonnummer voor  crisispatiënten, heeft SVRZ  samen met ZorgSaam het initiatief genomen voor een centraal coördinatiepunt voor Zeeuws-Vlaanderen. Dit initiatief wordt in Zeeuws-Vlaanderen als heel positief ervaren door bijvoorbeeld de huisartsen. Via een centraal telefoonnummer kunnen zij opvragen waar lege bedden zijn. Zo kunnen zij heel snel een oplossing voor acute situaties zoeken.

Erwin Maas, teamleider Zorgadvies bij SVRZ, is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de opzet van het coördinatiepunt voor Zeeuws-Vlaanderen. In dit artikel vertelt hij hoe het tot stand gekomen is en wat de ervaringen zijn.

De volgende stap is hopelijk een coördinatiepunt voor heel Zeeland!

Goedenavond, hoe kunnen wij u helpen?