SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Aanvrager ViaZorg ontvangt voor het project ‘Digitaal leerplatform zorg en welzijn Zeeland’ een subsidiebedrag van € 50.000. Het project betreft de realisatie van een gezamenlijk Zeeuws digitaal leerplatform voor zorg- en welzijnsorganisaties. In eerste instantie voor 8 zorgorganisaties, daarna wordt het platform opengesteld voor andere zorgorganisaties. Met dit leerplatform beogen de aanvragers de kwaliteit van de scholingen en het werk te verbeteren; de reistijd en de werkdruk te verminderen, loopbaankansen te vergroten en uitstroom van medewerkers te verminderen. De acht zorgorganisaties zijn: ZorgSaam, SVRZ, Adrz, Emergis, Allévo, Gors, Zorggroep ter Weel en Zorgstroom.

Overige subsidies
Lees meer over de toekenning van de subsidies aan de overige drie projecten op de website van Provincie Zeeland.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?