SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

De Wet zorg en dwang (Wzd)regelt de rechten van mensen die onvrijwillige zorg ervaren. De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt hen bij het bespreekbaar maken van vragen en klachten en bij het zoeken naar een oplossing.

Wat houdt de Wet zorg en dwang in?

De Wet zorg en dwang is erop gericht om onvrijwillige zorg te voorkomen. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of de omgeving. Dit kan dus thuis, in het ziekenhuis of in de Wet langdurige zorg met of zonder behandeling zijn.

Wat kan de cliëntvertrouwenspersoon voor u betekenen?

Voor vragen of klachten over onvrijwillige zorg kunt u terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon. Zij is onafhankelijk en dus niet in dienst van SVRZ.

In dit filmpje wordt helder uitgelegd met welke vragen en klachten u bij haar terecht kunt.

Nog vragen?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Hélène de Zeeuw, Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
Telefoon: 06 – 21 64 43 32
E-mail: h.dezeeuw@hetlsr.nl

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?