SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

SVRZ vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zorg en aandacht voor cliënten en familieleden overal geborgd is. En we zijn verplicht om een externe audit te organiseren om onze kwaliteit van zorg te laten toetsen. Daarom organiseren we van april tot en met juni audits voor langdurige zorg in Walcheren, de Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen, zodat we ons een beeld kunnen vormen of het in de praktijk ook werkelijk zo gaat, als we in onze visie bedoelen.

Wat is een audit?

Bij een audit vormen externe deskundigen een beeld van de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Dat doen zij door zoveel mogelijk naar de dagelijkse praktijk te kijken en te luisteren naar de verhalen van alledag van medewerkers en cliënten. Dit gebeurt op verschillende manieren en op verschillende momenten, om zodoende een zo compleet en betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen.

Wanneer vindt de audit plaats?

De audit start op 12 april met groepsgesprekken. Hierna vinden er in de maanden april, mei en juni diverse gesprekken en observaties plaats in onze zorgwoningen.

Hoe wordt de audit uitgevoerd?

Voorafgaand aan de audit krijgen de beoordelaren veel informatie over SVRZ, bijvoorbeeld over onze visie, hoe wij werken en op welke wijze wij voldoen aan wet- en regelgeving. Vervolgens onderzoeken de auditoren onze kwaliteit door het lezen van documenten, het observeren in zorgwoningen en het voeren van gesprekken met cliënten en medewerkers. Zo kunnen ze beoordelen hoe het er in de praktijk van alledag aan toe gaat. De audit is niet anders dan alle andere dagen. Medewerkers doen wat ze normaal gesproken ook zouden doen. Het enige verschil is dat ze over hun werk mogen vertellen als één van de auditoren hen aanspreekt.

Als we de audit behalen ontvangen we een keurmerk. Aan de buitenwereld kunnen we door ons keurmerk laten zien, dat we goede zorg bieden.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?