Kerngegevens

SVRZ heeft een fijnmazig netwerk van voorzieningen voor kwetsbare ouderen door vrijwel heel Zeeland. Zowel in de wijken in de Zeeuwse steden als in de dorpen. Wij bieden het hele palet, dus zowel basiszorg als specialistische zorg. Dit doen we vanuit onze centra voor zorg en revalidatie (3), onze verpleegvoorzieningen (34), in woonzorgcentra (36) en ook bij cliënten thuis. Zo schept SVRZ de mogelijkheid om ook als je oud en kwetsbaar en hulpbehoevend wordt, je je leven zo veel mogelijk kunt blijven leven in je eigen omgeving en op je eigen manier. Dat is belangrijk voor het welzijn en welbevinden.

 

Kerngegevens jaarverslag 2017

Aantal/

bedrag

Cliënten WLZ per einde verslagjaar

 

Aantal verblijfscliënten op basis van een ZZP/zorgprofiel

1.250

Aantal cliënten op basis van een Volledig Pakket Thuis

80

Cliënten Zvw per einde verslagjaar

 

Aantal verblijfscliënten geriatrische revalidatiezorg (DBC)

53

Aantal verblijfscliënten eerstelijnsverblijf

37

Aantal cliënten op basis van wijkverpleging

587

Omzet WLZ-zorg in verslagjaar

 

Omzet zorg op basis van een ZZP/zorgprofiel

97.406.000

Omzet zorg op basis van een Volledig Pakket Thuis

4.293.000

Omzet Zvw-zorg in verslagjaar

 

Omzet zorg geriatrische revalidatiezorg (DBC)

6.502.000

Omzet zorg eerstelijnsverblijf

2.390.000

Omzet zorg wijkverpleging

5.226.000

Personeel

 

Aantal personeelsleden in loondienst einde verslagjaar (excl. uurloners)

2.693

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

1.694


SVRZ registreert en publiceert de uitkomsten van de metingen Normen Verantwoorde Zorg en cliënttevredenheid zoals landelijk voorgeschreven. Deze kunt u vinden op
www.kiesbeter.nl.


Kijk voor meer informatie in het jaarverslag 2017 van SVRZ.

 

Suggesties?