SVRZ SVRZ Inhoudsopgave

Onze cliënten

We willen een relatie opbouwen, niet alleen met de cliënten die al bij SVRZ wonen maar ook met die cliënten die nog geen zorg van SVRZ krijgen. Bijvoorbeeld door meer te gaan doen aan preventieve ouderenzorg. En door ons te richten op die cliënten die nog thuis wonen en door een wijkverpleegkundige zorg en ondersteuning krijgen. Door bewuster te werken aan de relatie met deze cliënten, kunnen we onder andere de eventuele overstap naar het verpleeghuis minder ingrijpend maken. De cliënten en hun familie zijn dan immers al bekend met SVRZ en met de zorg die wij bieden.

Onze medewerkers

Als zorgorganisatie zijn we natuurlijk nergens zonder onze medewerkers. Daarom gaan we de relatie met onze medewerkers verder verstevigen. Zo gaan we verder investeren in scholing en training om de kwaliteit van onze medewerkers te borgen en om ze ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Daarnaast willen we ervoor waken dat de instroom van nieuwe zorgmedewerkers terugloopt. Daarvoor is het belangrijk dat we mensen in Zeeland kunnen opleiden. Dat is de reden dat we nauw samen blijven werken met onderwijsorganisaties. We streven naar een stimulerende, transparante en veilige werkcultuur waarin iedere medewerker per cliënt het maatwerk kan bieden dat bij zijn functie past.

Onze organisatie

We vinden het belangrijk om samen te werken met partners, zowel binnen als buiten Zeeland. Dit kunnen zorgorganisaties zijn, maar ook organisaties buiten de zorg. Om goed samen te kunnen werken, is het belangrijk dat deze partners weten wat ze van SVRZ kunnen verwachten en andersom. Daarom gaan we nog meer investeren in deze relaties. Dit doen we door intensiever samen te werken in de Zeeuwse Samenwerking Verpleeghuizen en de Zeeuwse Coalitie. En door onze krachten te bundelen met Zeeuwse Zorgschakels en ViaZorg. Daarnaast willen we onze kwaliteit hoog houden door samen te werken met expertisecentra, universiteiten en hogescholen.