SVRZ SVRZ Inhoudsopgave

Onze cliënten

SVRZ staat voor kleinschalige en persoonsgerichte zorg. We willen dat cliënten en hun naasten blijven ervaren dat medewerkers tijd en aandacht voor hen hebben. Ook in de toekomst wanneer het aantal ouderen toeneemt en het aantal beschikbare medewerkers afneemt. We willen de cliënten maatwerk blijven leveren en de zorg op een flexibele manier organiseren.

Onze medewerkers

We blijven aandacht houden voor de ontwikkeling van onze medewerkers zodat het werk blijft aansluiten bij hun wensen, talenten en capaciteiten. We zetten dus niet alleen in op het werven van nieuw personeel, maar ook op het verder opleiden van onze bestaande medewerkers. We willen het werken in de zorg en met name het werken bij SVRZ aantrekkelijk houden. Ook willen we de negatieve effecten van de werkdruk, die nu soms hoog is, verminderen. Daarom gaan we ons personeelsbeleid flexibiliseren zodat we maatwerkafspraken kunnen maken met onze medewerkers. Zo willen we anticiperen op wat de toekomst van ons vraagt.

Onze organisatie

Onze succesvolle wervingscampagne zetten we voort. We gaan ook samen met andere zorgorganisaties in Zeeland onderzoeken hoe we nieuwe medewerkers kunnen werven en behouden binnen de zorg. Daarnaast willen we samen medewerkers opleiden. Hiervoor gaan we ook buiten de grenzen van Zeeland en misschien wel Nederland kijken.