SVRZ SVRZ Inhoudsopgave

Onze cliënten

We vinden het belangrijk dat onze cliënten verblijven in een prettige woonomgeving. We hechten immers veel waarde aan kwaliteit van wonen en leven en we willen dat onze cliënten een warm welkom ervaren. Ook willen we maatschappelijk verantwoord ondernemen en minder CO2 uitstoten. Daarom nemen we maatregelen om minder energie te verbruiken in onze gebouwen. Daarnaast willen we onze eigen energie kunnen opwekken en het afval meer gaan scheiden.

Onze medewerkers

Duurzaamheid betekent voor SVRZ ook dat we zorgen voor onze medewerkers en hun arbeidsomstandigheden. We gaan zoeken naar inventieve manieren om de arbeidsomstandigheden in de zorg te verbeteren. Dit betekent dat we gaan kijken of we het werk anders kunnen organiseren. Maar ook dat we de mogelijkheden gaan onderzoeken om hulpmiddelen in te zetten om onze medewerkers te ontlasten.

Onze organisatie

Als organisatie willen we samenwerken met experts op het gebied van duurzame energie-opwekking en duurzame bedrijfsvoering. Met hun expertise willen we onze woon- en werkomgeving steeds verder verduurzamen. De kennis en ervaring die we opdoen, delen we graag met onze netwerkpartners in Zeeland. Zo kunnen we immers bijdragen aan een groener en duurzamer Zeeland waar het goed wonen en werken is.