Cliëntenraad

Bij SVRZ vinden we het belangrijk om te weten wat onze cliënten echt belangrijk vinden. En om te kunnen overleggen met onze cliënten. Daarom hebben alle locaties een lokale cliëntenraad. Daarin zitten cliënten en familieleden van cliënten. Zij praten en denken mee over het beleid en over zaken die spelen binnen de locatie. De lokale cliëntenraad overlegt met de locatiemanager.

Naast de lokale cliëntenraad heeft SVRZ ook een centrale cliëntenraad. Deze bestaat uit de voorzitters van de lokale cliëntenraden en een onafhankelijke voorzitter. De centrale cliëntenraad bespreekt onderwerpen die meer dan een locatie betreffen. De centrale cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur.

 

Bekijk de folder van SVRZ over de cliëntenraad.

 SVRZ is aangesloten bij het LOC.

 • Jaap Ruster, voorzitter Centrale Cliëntenraad
  Mevrouw  J. Provoost, voorzitter SVRZ Tholen

  Evert-Jan van Exter, voorzitter cliëntenraad SVRZ De Vurssche

  Piet Jansen, voorzitter cliëntenraad SVRZ De Molenhof

  Kees Murre, voorzitter cliëntenraad SVRZ Borsele

  Jan de Voogd, voorzitter cliëntenraad SVRZ Ter Valcke

  Ine Niekerk, voorzitter cliëntenraad SVRZ 't Gasthuis

  Kees Huiszoon, voorzitter cliëntenraad SVRZ Veere
  Godelieve van Dun-Samijn, voorzitter cliëntenraad SVRZ Ter Schorre

  Jacques Mannaart, voorzitter SVRZ De Blide

  Freddy  Dierickx, voorzitter SVRZ De Redoute/'t Verlaet

 • Cliëntenraad SVRZ Borsele

  088 887 2600 crborsele AT svrz DOT nl

  Toon leden

  Kees Murre, voorzitter

  Guus van Hogendorp

  Corrie Noteboom

  Lien van der Plasse

  Anja van Beek

  Rinus Meeuwse
  Ko Mol

   

 • Cliëntenraad SVRZ De Molenhof

  0115-449000 crdemolenhof AT svrz DOT nl

  Toon leden

  Piet Jansen, voorzitter

  Jaap Meertens, vice-voorzitter
  Anny Egberts, secretaris
  Joke Franse, penningmeester
  Arnold Rompa

   

  Lees hier het jaarverslag 2016 van de cliëntenraad van De Molenhof.

 • Cliëntenraad SVRZ De Vurssche

  088 887 3600 crdevurssche AT svrz DOT nl

  Toon leden

  Evert-Jan van Exter, voorzitter

  Otti Wikkerink

   

  Lees hier het jaarverslag 2016 van cliëntenraad De Vurssche.

 • Cliëntenraad SVRZ 't Gasthuis

  088 887 1100 crgasthuis AT svrz DOT nl

  Toon leden

  Ine Niekerk, voorzitter

  Cor Alewijnse, secretaris
  Mattie de Bruine

  Paul van de Ketterij

  Dirk Sakko

 • Cliëntenraad SVRZ Ter Schorre

  0115-636600 crterschorre AT svrz DOT nl

  Toon leden

  Godelieve van Dun-Samijn, voorzitter

  Mena Martens-de Jonge, secretaris

  Annie Ruben-van Driel

  Clara Schumann

  John van Dun

  Jan van Wijck

  Esther de Zeeuw-van der Peijl

 • Cliëntenraad SVRZ Ter Valcke

  0113-315300 crtervalcke AT svrz DOT nl

  Toon leden

  Jan de Voogd, voorzitter

  Jan Braat, vice-voorzitter
  Ed de Roo, secretaris
  Marianne Molhoek

  Bram Schuit

  Anke van den Broecke
  Rienus Mol
  Wil Schipper

   

  Bekijk hier het jaarverslag 2017 van de cliëntenraad.

   

   

 • Cliëntenraad SVRZ Tholen

  088 887 4000 crtholen AT svrz DOT nl

  Toon leden

  Mevrouw  J. Provoost, voorzitter
  De heer L.I. Potappel , secretaris

  Mevrouw J. Potappel

  Mevrouw D. Reijerse

  Mevrouw A. van Damme
  Mevrouw M. de Ruijsscher
  De heer K. Bijl

  De heer F. van Treijen

  Mevrouw Bout.

   

 • Cliëntenraad SVRZ Veere

  088-8871600 crveere AT svrz DOT nl

  Toon leden

  Kees Huiszoon, voorzitter

  Els Geertse – Provoost, vice-voorzitter
  Betty van Keulen - de Roos
  Nella den Hollander
  Adri Maljaars

  Lein Labruijere

   

  Bekijk hier het jaarverslag 2016 van de cliëntenraad.

 • Cliëntenraad SVRZ De Blide

  0115-642800 sec.clr AT svrz DOT nl

  Toon leden

  Dhr. J. Mannaart, voorzitter

  Mevr. A. Hartman, secretaris

  Mevr. B. Audenaert

  Dhr. P. Luijcks

  Mevr. N. de Goeij – Berlijn

  Mevr. M. Petegem

   

 • Cliëntenraad SVRZ De Redoute en SVRZ 't Verlaet

  0115-642800 mhemelsoet@zeelandnet.nl

  Toon leden

  Dhr. F. Dierickx, voorzitter
  Mevr. M.I.R. Hemelsoet – de Jaeger, secretaris
  Mevr. M. van Dorst, waarnemend secretaris
  Mevr. H. Meeuse – Baart
  Dhr. J. Peters
  Mevr. A. Lansu – de Vriend 

  Mevr. G. Bruggeman

   

  Bekijk hier het jaarverslag 2017

Suggesties?