Stappenplan Stap 1
Stappenplan Stap 2
Stappenplan Stap 3
Fase 1

Voorbereiding voor uw verhuizing naar een verpleeghuis

Stap 1

Bespreek uw wensen / zorgen met uw partner en / of familie en uw huisarts

Soms kan het als lastig ervaren worden om uw zorgen uit te spreken, zeker als u twijfelt of u het echt wel nodig heeft. Neem dan iemand in vertrouwen die dicht bij u staat.

Stap 2

Vraag een Wlz-indicatie aan bij het CIZ

 1.  Maak een afspraak bij de huisarts en / of bespreek het met de casemanager
 2.  Ga na of financiële zaken en zaken met betrekking tot beslissingsbevoegdheid omtrent uw wensen goed geregeld zijn
 3. Bekijk de verschillende aanbieders en geef uw voorkeur op
Stap 3

Meld u aan op de wachtlijst of vraag aan uw casemanager dit te doen

Bel hiervoor met ZorgAdvies op 088-8871999 (bereikbaar op werkdagen van 8 uur tot 17 uur)

Stap 4

Rondleiding plannen

Wilt u een rondleiding bij een locatie van SVRZ? Plan dit dan in. Dit kan ook bij zicht op een plaats.
(link naar locatiepagina’s??)

Fase 2

Uitvoering naar het verpleeghuis

Deze fase is relevant als u in aanmerking komt voor een plaats in het verpleeghuis.

Stap 1

U staat op de wachtlijst; u wordt benaderd door Zorgadvies

 1.  Uw dossier wordt voorgelegd ter beoordeling
 2.  Er volgt een akkoord voor de opname
Stap 2

Er wordt een opname-datum afgestemd

De datum van opname zal worden afgestemd met de betrokken professionals bij SVRZ.

Stap 3

U wordt gebeld door de maatschappelijk werker van de locatie

De maatschappelijk werker bespreekt zaken rondom het regelen van administratieve zaken, WA verzekering en voorzieningen en mogelijkheden van de locatie.

Waarover wij u al kunnen informeren:

 • Zorg voor een geldig ID-bewijs

Wat is er aanwezig op een kamer:

 • Bed
 • Nachtkastje
 • Gordijnen
 • Bed –en badlinnen
 • Kledingkast

In overleg met uw Persoonlijk Begeleider kunt u uw wensen voor de inrichting afstemmen.

Te doen

voor de verhuizing naar het verpleeghuis

Stap 1

Hulpmiddelen worden aan u verstrekt

 • Vanuit de Wmo of de Zorgverzekering worden hulpmiddelen verstrekt zoals een rollator, rolstoel of scootmobiel.  Deze hulpmiddelen levert u voor de verhuizing naar SVRZ weer in.
 • SVRZ regelt nieuwe, noodzakelijke hulpmiddelen zo snel mogelijk na uw verhuizing naar het verpleeghuis.
Stap 2

Ik ontvang huishoudelijke hulp vanuit de gemeente (indien van toepassing)

 • Ontvangt u huishoudelijke hulp vanuit de gemeente, geef de verhuizing dan door aan de afdeling Wmo. Afhankelijk van uw situatie stopt de huishoudelijke hulp, of komt deze op naam van uw partner te staan.
Stap 3

Ik word vertegenwoordigd (indien van toepassing)

 • Ga bij vertegenwoordiging na of financiële zaken en zaken met betrekking tot beslissingsbevoegdheid omtrent uw wensen goed geregeld zijn.
 • SVRZ wil graag weten wie uw contactpersoon is die wij kunnen betrekken bij uw zorg. Dit kan tevens uw vertegenwoordiger zijn maar dit hoeft niet. Wij nemen contact op met uw contactpersoon als de situatie hierom vraagt. We verwachten van de contactpersoon dat hij of zij de andere familieleden op de hoogte houdt. Voor financiële zaken kunt u, als u dat wenst, iemand anders aanwijzen of een bewindvoerder benoemen.
Stap 4

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs

 • Bij opname is een geldig identiteitsbewijs nodig zodat het personeel een persoonscontrole kan toepassen, wat verplicht is.
Stap 5

Denk aan opvang voor uw huisdier(en) (indien van toepassing)

 • Mocht u huisdieren hebben, denk er dan aan om tijdig goede zorg en opvang te zoeken.
 • Mocht u toch de wens hebben uw huisdier mee te nemen bij opname, is dit enkel mogelijk onder bepaalde randvoorwaarden.
  (met wie bespreek ik deze randvoorwaarden?)
Te doen

na de verhuizing naar het verpleeghuis

Stap 1

Schrijf u in bij de gemeente

 • Na uw verhuizing naar het verpleeghuis ontvangt u diverse documenten waarin onder meer uw verblijf wordt bevestigd. Deze heeft u nodig voor de inschrijving.
 • Mocht u niet meer in staat zijn om fysiek naar de gemeente toe te gaan, kunt u uw inschrijving via de website regelen doormiddel van een DigiD. U kunt ook een familielid machtigen door middel van een machtigingsformulier van de gemeente zodat hij of zij de inschrijving voor u kan doen.
Stap 2

Post ontvangen op het adres van uw contactpersoon (indien van toepassing)

 • Wilt u uw officiële post (van instanties) op het adres van uw contactpersoon ontvangen? Vraag dan een briefadres (postadres) aan via uw eigen gemeente.
Stap 3

Uw woning

Huurhuis

 • Als u in een huurhuis woont, zijn er verschillende situaties denkbaar. Neem hiervoor contact op met uw woningbouwcorporatie of verhuurder.
 • Mocht er na uw verhuizing een partner of medebewoner alleen overblijven kan er de mogelijkheid tot huurtoeslag ontstaan.
  www.toeslagen.nl
  www.belastingdienst.nl

Koophuis
Als u in een koophuis woont, zijn er verschillende situaties denkbaar. Bespreek dit tijdig met uw naasten en/of notaris. Als u verder vragen heeft in welke situatie uw koophuis invloed heeft op de hoogte van de eigen bijdrage voor de Wlz, kunt u contact op nemen met het CAK.

Stap 4

Wat moet ik regelen voor mijn financiën

 • Het Centraal Administriekantoor (CAK) bepaald en int een ‘eigen bijdrage WLZ’. De hoogte is gebaseerd op het inkomen en het vermogen. Voor meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage verwijzen we naar de website van het CAK. Op de website van het CAK leest u meer over de eigen bijdrage of neem telefonisch contact op 0800-0087. Met de rekenhulp op de website kunt u de hoogte (bij benadering) zelf berekenen.
 • Wanneer u inkomsten ontvangt vanuit AOW en u een partner heeft, heeft een verblijf in het verpleeghuis mogelijk gevolgen voor de hoogte van de uitkering. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Sociale Verzekeringsbank of neem telefonisch contact op met 076-5485010
 • Persoonsgebonden budget. Wanneer u thuis zorg vanuit een persoonsgebonden budget ontving, dan stopt deze financiering wanneer u verhuist naar het verpleeghuis.
 • Kosten instelling: bij opname in een verpleeghuis zijn de meeste kosten – zoals voor wonen, eten en drinken en activiteiten in de instelling – voor rekening van de zorginstelling. Uw betaalt zelf uw zorgverzekering, kleding, wassen van kleding, kapper en persoonlijke boodschappen.
 • SVRZ heeft een collectieve verzekering voor inboedel en aansprakelijkheid. U ontvangt meer informatie hierover in de informatiemap, na opname in het verpleeghuis.
Stap 5

Hoe zit het met mijn inrichting

 • Een kamer bij SVRZ is standaard ingericht met een hoog/laagbed, kledingkast en nachtkastje. Bedlinnen, badlinnen en gordijnen zijn ook aanwezig. U of uw naasten zorgt / zorgen voor de overige inrichting van uw kamer.
Stap 6

Hoe zit het met mijn huisarts

 • Krijgt u ook behandeling in het verpleeghuis? Dan wordt de medische zorg geleverd door de medewerkers van Begeleiding & Behandeling van SVRZ. Uw medicatie wordt verstrekt door SVRZ. Tevens zullen er, wanneer noodzakelijk, behandelaren van SVRZ betrokken zijn bij uw zorg. Bij opname zal de doktersassistente van SVRZ uw medisch dossier opvragen bij uw huisarts.
 • Krijgt u geen behandeling? Dan wordt de medische zorg geleverd door een huisarts uit de plaats waar het verpleeghuis staat. Medicatie wordt door de apotheek, betrokken bij de huisarts, verstrekt. En indien er een behandelaar van SVRZ nodig is bij uw zorg, dan zal de huisarts hiervoor een verwijzing uitschrijven. Heeft u voor uw verhuizing geen huisarts in de plaats van het verpleeghuis? Dan dient u zelf zorg te dragen voor een nieuwe huisarts in die woonplaats.
Stap 7

Hoe zit het met mijn zorgverzekering

 • Iedereen in Nederland heeft een basisverzekering nodig, ook als u in een zorginstelling woont. In de informatiemap kunt u lezen wat er verder onder de Wlz-zorg valt.
 • Wanneer u wordt opgenomen met een Wlz-indicatie in een Wlz-instelling waar verblijf met behandeling wordt geboden, kan het zijn dat er een overlap is met uw aanvullende zorgverzekering. Echter, het is mogelijk dat niet alle kosten die vanuit een aanvullende (tand)verzekering worden vergoed, ook worden vergoed vanuit de Wlz. Wanneer u erover denkt om uw aanvullende (tand)verzekering op te zeggen, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om dit te overleggen en / of te regelen.