SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

“Corona heeft een enorme impact op mijn werk. Als beleidsmedewerker voor PO&O neem ik sinds het begin van de uitbraak deel aan de vergaderingen van Team 19. Dat is een overleg met een staffunctionaris, stafdirecteur, een IP arts, een medisch adviseur, een locatiemanager bij toerbeurt en mezelf dus. In het begin kwamen we dagelijks nog fysiek samen, maar al snel deden we dat natuurlijk niet meer en zijn we overgestapt op Skype.

Team 19 zorgt voor de coördinatie van het beleid en de uitvoering rondom Covid-19 binnen SVRZ. Ook brengt Team 19 adviezen hierover uit aan het Centrale Crisis Team van SVRZ. We kijken wat er bij SVRZ, en in de wereld om ons heen, gebeurt en hoe we daarop moeten acteren. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen en wat betekenen die voor onze cliënten en onze medewerkers? We overleggen van 9.00 uur tot 10.00 en daarna heeft iedereen een aantal punten die verder uitgewerkt moeten worden. Je zou Team 19 dus kunnen zien als het centrale station van waaruit alle treinen vertrekken en weer samenkomen.

In het begin werd mijn tijd bijna volledig in beslag genomen door Team 19. Corona was nieuw voor iedereen. Er kwam veel informatie tegelijk op je af, maar er was ook veel onduidelijk. We zijn bekend met virusuitbraken en er liggen draaiboeken klaar, maar ieder virus is anders. Niemand had ervaring met COVID-19, maar er moest wel een plan zijn voor allerlei mogelijke situaties. We hebben dus veel scenario’s gemaakt: als dit gebeurt, dan doen we dat, als zus gebeurt, doen we zo.

Een aantal weken was de verandering de enige constante in mijn werk, maar inmiddels is de situatie wat meer genormaliseerd. We weten nu hoe de lijnen lopen en we hebben een goede samenwerking met verschillende Zeeuwse organisaties. Daardoor kunnen we nu ook volstaan met in principe een overlegmoment per week. En als het nodig is, overleggen we natuurlijk vaker.”

 

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?