Belangenbehartiging cliënten

De algemene belangen van alle cliënten worden behartigd door de cliëntenraad.

Voor de individuele cliënt zijn verschillende vormen van vertegenwoordiging mogelijk:

Contactpersoon

Eerste contactpersoon

De eerste contactpersoon is de belangenbehartiger van een cliënt. Deze contactpersoon verklaart dat eventuele andere familieleden met de belangenbehartiging akkoord gaan. De eerste contactpersoon informeert de overige familieleden over de situatie van de cliënt. De eerste contactpersoon benaderen wij voor zaken over zorg, welzijn en financiën. Als de eerste contactpersoon niet de financiële zaken van de cliënt behartigt kunt u een contactpersoon financiën aanstellen.

Contactpersoon financiën: 
Deze contactpersoon behartigt alleen de financiële zaken van de cliënt. 

(Persoonlijk) Gemachtigde

Deze persoon wordt door de cliënt zelf aangewezen en mag beslissingen voor de cliënt nemen als deze dat zelf niet meer kan. Een gemachtigde treedt automatisch op als wettelijk vertegenwoordiger en contactpersoon. In deze situatie moet er een zogenaamde volmacht aanwezig zijn in het dossier van de cliënt. Deze vorm van vertegenwoordiging kan alleen geregeld worden als de cliënt nog wilsbekwaam is.

Curator

Een curator kan namens een cliënt beslissingen nemen over bijna ieder onderwerp over zorg en financiën. Een curator is automatisch de wettelijk vertegenwoordiger en contactpersoon. Een curator wordt benoemd door de rechter en er is een schriftelijke

verklaring aanwezig.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder beslist alleen over financiële zaken en is automatisch de

wettelijk vertegenwoordiger en contactpersoon. Een bewindvoerder is benoemd door de rechter en er is een schriftelijke verklaring aanwezig.

Mentor

Een mentor beslist alleen over de zorg die de cliënt nodig heeft. Dit geldt zowel voor de

Cliënt die in een locatie woont als de cliënt die nog thuis woont en zorg of behandeling van SVRZ ontvangt. Een mentor is automatisch de wettelijk vertegenwoordiger en contactpersoon. Een mentor is benoemd door de rechter en er is een schriftelijke verklaring aanwezig.

 

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws