Wat houdt de wet BOPZ in?

Steeds vaker zijn er mensen met onbegrepen gedrag. Het gedrag van deze mensen is van invloed op deze mensen zelf en de omgeving. De wet BOPZ laat toe dat zorgverleners, als uiterste redmiddel, vrijheidsbeperkende maatregelen toe mogen passen. Deze wet omschrijft onder welke voorwaarden dit mag. Meer informatie staat in de folder ´De wet BOPZ voor cliënt en familie´.

Suggesties?