Is SVRZ verzekerd voor schade veroorzaakt door medewerkers of vrijwilligers?

Voor aantoonbare nalatigheid van medewerkers is SVRZ aansprakelijk. Als een cliënt schade aanbrengt aan eigendommen van medecliënten of medewerkers kan een beroep gedaan worden op de aansprakelijkheidsverzekering van SVRZ. 

Suggesties?