Is euthanasie bespreekbaar bij SVRZ?

Ja, euthanasie is bespreekbaar bij SVRZ. Wij gaan hier zorgvuldig en respectvol mee om. In deze folder staat hoe we bij SVRZ omgaan met palliatieve zorg, palliatieve sedatie, zorg rondom het levenseinde, euthanasie en weefseldonatie.

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws