Hoe zijn de verzekeringen geregeld voor cliënten (ziektekosten, WA, inboedel)?

Ziektekostenverzekering

Kosten voor een tussentijds verblijf in het ziekenhuis of een bezoek aan een polikliniek komen voor rekening van uw eigen ziektekostenverzekering. Houdt u daarom uw ziektekosten-verzekering aan. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de premie van uw ziektekostenverzekering.

 

WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid)
Wettelijk gezien dient u zelf zorg te dragen voor een WA- en inboedelverzekering als u tijdelijk of permanent in een zorgorganisatie woont. SVRZ wijkt in positieve zin af van deze wettelijke bepaling. U bent via SVRZ collectief WA-verzekerd op het terrein van al onze locaties en daarbuiten. U bent met deze collectieve verzekering van SVRZ ook WA-verzekerd ten opzichte van uw medecliënten, medewerkers en derden. Er is een eigen risico van € 25 per schade en een maximale dekking van  € 2.000.000 per gebeurtenis.

 

Uitgebreide Brandverzekering voor huishoudelijke inboedel
Uw inboedel is bij SVRZ verzekerd tot een bedrag van € 10.000. Daaronder zijn begrepen bij diefstal van sieraden € 2.500 en € 1.000 voor geld. Zijn uw eigendommen meer waard dan dient u zelf een verzekering af te sluiten. De verzekering geeft dekking bij: brand ontploffing, blikseminslag, schroeien, zengen, smelten, storm, diefstal, waterschade, rook, roet, vandalisme en tijdens vervoer bij verhuizing. Er geldt hiervoor een eigen risico van € 50,00 per gebeurtenis. Bij diefstal doen wij altijd aangifte bij de politie.

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws