Cliëntenraad

Heeft u vragen en/of ideeën over de manier waarop zaken beter of anders kunnen worden geregeld? Neemt dan contact op met een van de leden van de cliëntenraad van uw locatie. De cliëntenraad is er niet voor de behandeling van individuele klachten. Hiervoor heeft SVRZ een klachtenregeling

Suggesties?