SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

De Raad van Toezicht van SVRZ bestaat uit 7 leden met statutaire ruimte voor maximaal 9 leden. Wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn door een lid Raad van Toezicht wordt er een nieuw lid geworven.

Bekijk hier de volledige profielschets

Werving- en selectieprocedure

 Binnen de Raad van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitter en twee leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht is voorzitter van deze selectiecommissie.

De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn:

  • Beoordeling van de schriftelijke reacties op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de selectiecommissie van de Raad van Toezicht.
  • De selectiecommissie Raad van Toezicht bepaalt welke kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de selectiecommissie.
  • Het voeren van de oriënterende gesprekken met kandidaten met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie van lid Raad van Toezicht bij SVRZ.
  • Vervolggesprekken tussen de geselecteerde kandidaten met de selectiecommissie.
  • Inwinnen referenties door de selectiecommissie.
  • Vervolggesprekken tussen de voorgenomen te benoemen kandidaten en de overige leden van de Raad van Toezicht.
  • Voordracht van de voorgenomen te benoemen kandidaat aan een afvaardiging van de OR en CCR.
  • Na de adviezen over de gesprekken zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren.
  • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag door de organisatie.
  • Formele toetreding vindt plaats in goed onderling overleg.

Voor informatie kunt u terecht bij mevrouw Netty Clarijs, secretaris van de Raad van Toezicht. n.clarijs@svrz.nl  Telefoonnummer: 06 – 13 00 42 26

 

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?