Wie is wie bij SVRZ

Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast is de Raad van Toezicht het klankbord en de adviseur van de Raad van Bestuur. Bekijk hier het reglement inclusief een profielschets voor een lid van de Raad van Toezicht. 

Contactinformatie:
E-mail: raadvantoezicht AT svrz DOT nl
of telefonisch via het secretariaat van de raad vanToezicht: 088 887 1022.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • De heer J.M. Geluk
  De heer J.M. Geluk Voorzitter Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  Na jarenlang in het Openbaar Bestuur werkzaam te zijn geweest als Kamerlid en Dijkgraaf vind ik het een mooie uitdaging SVRZ alle aandacht te geven die het nodig heeft.

  De verpleegzorg van SVRZ staat hoog aangeschreven in Nederland. Toch zijn er altijd weer verbeteringen mogelijk. Ouderen, mensen met dementie en langdurig zieken hebben zorg nodig. Allemaal krijgen wij in ons leven er mee te maken.

  Ik voel het dan ook mijn plicht hier een bijdrage aan te leveren. De kernwaarden nabijheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en vrijheid die door SVRZ worden nagestreefd, zijn de dingen waar het echt om draait in de verpleegzorg.

  Met enthousiasme zal ik mij inzetten voor deze mooie organisatie en zeker ook de kernwaarden zo goed mogelijk centraal te houden bij alle beslissingen.

   

   

 • De heer J. van der Hart
  De heer J. van der Hart Vice-voorzitter Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  Nederland vergrijst! Gemiddeld genomen worden we allemaal ouder. Dit betekent meer en langer behoefte aan oudedagsvoorzieningen. Veranderend Rijksbeleid, voornamelijk ingegeven door noodzakelijke bezuinigingen op de Rijksbegroting, loopt niet parallel  met genoemde toenemende behoefte aan oudedagsvoorzieningen.  De periode dat ik mag participeren in de Raad van Toezicht heeft mij geleerd dat de organisatie van SVRZ daarop alert en adequaat inspeelt.

  Het is mijn intentie om als lid van de Raad van Toezicht mijn steentje bij te dragen in het belang van een gezonde SVRZ-organisatie, hetgeen een basis geeft voor een optimale verzorging van onze ouderen. Mijn jarenlange praktijkervaring op het snijvlak van publiek-privaat en de vele contacten met alle bestuurslagen komen daarbij zeker van pas.

 • De heer J. Daane
  De heer J. Daane Lid Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  De wijze waarop men in een samenleving omgaat met ouderen en zieken zegt iets over de mate van ontwikkeling van die samenleving. Temeer daar ouderen en zieken vaak kwetsbaar zijn en afhankelijk van anderen. Zij verdienen goede zorg en aandacht en daar wil ik mij graag voor inzetten. Om de zorg te kunnen leveren die nodig is, zijn vele handen nodig. En alleen door hechte samenwerking kunnen de benodigde resultaten behaald worden. In die zin zie ik mijn bijdrage als lid van de Raad van Toezicht als één van de vele schakels. Niet wezenlijk anders dan de inzet door bestuur, medewerkers of vrijwilligers. Samen gericht op de continuïteit van SVRZ als organisatie waarin die samenwerking is georganiseerd en waar de klanten van SVRZ gedurende een bepaalde fase in hun leven van afhankelijk zijn.

 • Mevrouw N. Mariman
  Mevrouw N. Mariman Lid Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  Acceptatie en begrip voor het ouder worden als een proces waarin afhankelijkheid van anderen en het verlies van gezondheid, geheugen, werk, verlies van vrienden en familieleden die overlijden een toenemende rol spelen. Dat is voor mij de kern van ouderenzorg, waaromheen zorg en ondersteuning op maat, uitgaande van de individuele wensen en mogelijkheden van de client georganiseerd kunnen worden. Ik ben gedreven om op strategisch niveau en vanuit een toezichthoudende rol hierin een bijdrage te mogen leveren voor SVRZ. Om een toekomstbestendige en zich continue ontwikkelende organisatie te helpen consolideren, die innovatief en creatief inspeelt op het veranderende tijdsbeeld. Met veel plezier en enthousiasme zal ik mij inzetten voor deze mooie organisatie.

   

   

 • De heer A.P. de Buck
  De heer A.P. de Buck Lid Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  Ik voel me zeer aangetrokken tot het publieke domein. Kwalitatief goede zorg afgestemd op de wensen van de cliënt en aangeboden zo dicht mogelijk bij de vertrouwde sociale omgeving van de cliënt is cruciaal voor de leefbaarheid van Zeeland. SVRZ geeft hier vanuit haar missie “SVRZ zorgt in Zeeland” en de kernwaarden: nabijheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardig op uitstekende wijze invulling aan. Dat maakt dat ik mij als toezichthouder aan SVRZ wil verbinden en dat ik mij met passie wil inzetten om een constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van SVRZ. Gezien de ontwikkelingen in onze samenleving en de toenemende complexiteit van de zorgvraag van ouderen zijn reflectie op welke zorg en hoe we zorg leveren en continue professionalisering van alle betrokkenen bij het verlenen van de zorg heel belangrijk. Mijn bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in vele gremia, mijn uitgebreide netwerken in de provincie en mijn ervaring vanuit zorg en onderwijs wil ik graag inzetten voor de mooie organisatie SVRZ.

 • Mevrouw J.E.S. de Rechter
  Mevrouw J.E.S. de Rechter Lid Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  In mijn dagelijks werk als advocaat, gespecialiseerd in het psychiatrisch patiëntenrecht, treed ik op voor mensen in kwetsbare posities. Dat werk tracht ik betrokken en oplossingsgericht te doen. 
  Daarnaast ben ik in de loop van jaren ook betrokken bij verschillende besturen en klachtencommissies, op lokaal en landelijk niveau.  Bij SVRZ hoop ik bij te dragen aan het belang van goede zorg voor ouderen, in het krachtenveld van dynamische, maatschappelijke ontwikkelingen.

 • mevrouw F.S. van Es – Radhakishun Lid Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  Motivatie volgt

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws