Organisatie

Stafdirecteuren

SVRZ heeft drie stafdirecteuren. Zij ondersteunen de bestuurder van SVRZ.

 • Angela Bras
  Angela Bras Stafdirecteur Zorg & Welzijn

  088 887 1000

  Toon motivatie

  Sinds maart 2014 ben ik stafdirecteur Zorg en Welzijn bij SVRZ. Voordien was ik werkzaam bij zorgverzekeraar CZ, waar ik veel kennis en ervaring heb opgedaan over de financiering van de ouderenzorg. Bij SVRZ kan ik die goed gebruiken.


  Samen met mijn teams Zorg & Kwaliteit, Zorgservice en Maatschappelijk werk, probeer ik de medewerkers op locaties zo goed mogelijk te ondersteunen.

  De goede initiatieven die er al zijn, kunnen nog beter met elkaar verbonden worden en moeten ook verankerd worden. Dat zie ik als een belangrijke opdracht voor mijzelf.

  Daarvoor heb ik ook veel contacten met collega-zorgorganisaties, gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraars. Samen maken we afspraken om in de keten de zorg zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Op die manier kunnen we ook vanuit SVRZ de zorg, ondersteuning en aandacht voor onze cliënten en hun familieleden, nog verder verbeteren.

   

   

 • Willem van der Grinten
  Willem van der Grinten Stafdirecteur Personeel, Organisatie & Opleidingen

  088 887 1000

  Toon motivatie

  Zorg is mensenwerk! Mensen zijn mijn passie. Daarmee is duidelijk dat het werken in een organisatie welke mensenwerk levert bij mij past. Bij SVRZ zie ik iedere dag mooie dingen gebeuren tussen mensen. Mensen die gemotiveerd aan het werk zijn met het oog gericht op de cliënt, mensen die zich ontwikkelen, mensen die bewust hun keuzes maken, en ga zo maar door.  Het is een voorrecht om als stafdirecteur personeel, opleiding en organisatieontwikkeling daartoe  mogelijkheden te creëren.   

   

 • Bob Marcusse
  Bob Marcusse Stafdirecteur Bedrijfsvoering & Control

  088 887 1000

  Toon motivatie

  Na 10 jaar in de accountancy te hebben gewerkt, ben ik in 1994 bij SVRZ gaan werken. Graag wilde ik meer direct bij een bedrijf betrokken zijn, en SVRZ bood mij die kans.


  Eind jaren negentig is SVRZ begonnen met de afbouw van de grote verpleeghuis instituten. De visie van SVRZ was (en is) de verpleeghuiscapaciteit te spreiden over de dorpen en wijken in de steden. We noemden dat het ‘uitrijden’ van de bedden. Met deze spreiding en kleinschaligheid werd de zorg dichtbij de cliënt gebracht.


  Zelf heb ik hier vanuit financieel- en bedrijfsvoeringperspectief in al die jaren aan mogen bijdragen. Met name als het ging om de vastgoedcomponent en het ontwikkelen van een exploitatieopzet die passend was bij kleinschaligheid en toch financierbaar. Nu deze spreiding en nieuwbouwoperatie vrijwel is afgerond  kan worden vastgesteld dat SVRZ een zorgconcept heeft ontwikkeld dat voor de Zeeuwse samenleving van grote toegevoegde waarde is.


  Met de huidige transities in de ouderenzorg, veelal ingegeven door bezuinigingen op de Rijksbegroting, wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het ‘toekomstproof’ houden en door ontwikkelen van de zorgconcepten van SVRZ. Dusdanig dat SVRZ van toegevoegde waarde blijft voor de Zeeuwse samenleving en dat de ouderen in Zeeland, als dat moment is aangebroken, die zorg kunnen ontvangen die aansluit op hun levensstijl en levensverhaal.    

   

Suggesties?