Welzijnsactiviteiten in gemeente Borsele

SVRZ heeft de bewoners van Lancasterhof en Vorsvliet vrijdag 20 december per brief geïnformeerd over de toekomst van de welzijnsactiviteiten. Het is nog niet duidelijk of de activiteiten door kunnen gaan per 1 januari 2020. SVRZ is nog in gesprek met R&B Wonen en de gemeente Borsele over dit onderwerp. 

 

De Zeeuwse media hoorde over de brief en heeft vervolgens de bewoners geinterviewd. 

Daarom willen wij graag meer duidelijkheid geven over de situatie in Lancasterhof en Vorsvliet: 

 

SVRZ heeft tot 2018 de welzijnsactiviteiten in de woonzorgcentra kunnen organiseren met subsidie van de rijksoverheid. De subsidie was onder meer bedoeld om welzijnsruimten en welzijnsactiviteiten te financieren, die mede tot doel hadden om mensen langer thuis te kunnen laten wonen en eenzaamheid tegen te gaan. In 2017 werd plots besloten deze subsidie te stoppen. Een deel ervan werd aan de gemeenten overgedragen. In 2018 was er nog sprake van een overgangsjaar, waarbij  SVRZ nog een deel van het geld heeft ontvangen via de gemeente Borsele. Sinds 2019 ontvangt SVRZ geen financiële bijdrage meer, maar dit jaar is gebruikt om samen met de gemeente en de woningbouwcorporatie naar een toekomstbestendige oplossing te zoeken. Dat is helaas tot op dit moment nog niet gelukt. SVRZ houdt de welzijnsactiviteiten daarom al een jaar financieel overeind, zonder daarvoor betaald te krijgen. Voor de lange termijn is dat niet mogelijk en SVRZ kan onmogelijk het budget dat bestemd is voor zorggeld, gebruiken om huur te betalen voor een ruimte waar geen zorg geleverd wordt.

 

SVRZ wil doorgaan

SVRZ wil de activiteiten wel degelijk voortzetten. In vrijwel alle andere woonzorgcentra in Zeeland is het ook al geruime tijd geleden gelukt om hierover goede afspraken te maken met de andere woningbouwcorporaties en gemeenten. Helaas is dat niet het geval met R&B wonen en de gemeente Borsele, als het gaat om Lancasterhof en Vorsvliet.

 

Stoppen met samenwerking

In december is er een gesprek geweest tussen R&B Wonen en de gemeente. Over de inhoud en afspraken is SVRZ niet geïnformeerd. Wel heeft R&B Wonen aan SVRZ laten weten dat ze de samenwerking met SVRZ willen stopzetten per 1 januari. Dit houdt in dat SVRZ zich terug moet trekken uit het gebouw. SVRZ heeft daarop aandacht gevraagd voor de ingrijpende consequenties voor de bewoners, niet alleen als het gaat om de welzijnsactiviteiten, maar ook voor de zorgalarmering. Gelukkig heeft R&B ermee ingestemd dat dit voorlopig blijft zoals het was en ook het meubilair blijft voorlopig staan in de recreatieruimte.

 

Januari 2020

Zoals in de brief aan de bewoners aangegeven stond zijn de acties ‘vooralsnog’. Wij hebben namelijk in januari wederom een gesprek gepland staan met R&B Wonen en de gemeente waarbij wij hopen dat er alsnog een toekomstbestendige oplossing gerealiseerd kan worden.

 

 

 


Suggesties?