SVRZ ondertekent nieuwe samenwerkingsovereenkomst UKON

SVRZ vindt (wetenschappelijk) onderzoek belangrijk. Daarom is SVRZ aangesloten bij drie kennisnetwerken, te weten het Universitair Kenniscentrum Ouderenzorg Nijmegen (UKON), GENERO (Geriatrisch Netwerk Zuid West Nederland) en de Academische Ouderenwerkplaats Tranzo. Via deze lidmaatschappen participeert SVRZ in diverse onderzoeken. De resultaten uit deze onderzoeken gebruiken we vervolgens om de zorg aan cliënten te verbeteren.

Op donderdag 28 maart 2019 zijn de bestuurders van het UKON bij elkaar gekomen om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Met ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst werken vijftien zorgorganisaties, waaronder SVRZ, samen aan kennisontwikkeling.  Het UKON ontwikkelt en verspreidt (wetenschappelijke) kennis die bijdraagt aan de zorg voor mensen in een kwetsbare fase van hun leven. Het UKON maakt zich sterk voor een netwerk dat samen leert en  wil zo zorgmedewerkers laten meegroeien met de ontwikkelingen van de toekomst.

 

Foto: rechts vooraan Angela Bras, bestuurder SVRZ bij de ondertekening.

 


Suggesties?