SVRZ & coronavirus

Update 3 april

Coronamaatregelen verlengd

Het kabinet heeft 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat betekent voor SVRZ dat de cliënten zeker tot die tijd helaas geen bezoek mogen ontvangen en de restaurants en kapsalons gesloten blijven. Het verbod op evenementen en bijeenkomsten blijft tot 1 juni van kracht.
Wederom een harde boodschap voor u en voor ons. Maar met een belangrijk doel: de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is aan maatregelen.

Samen het beste ervan maken

Wij vragen u om de maatregelen op te volgen en er in deze periode samen het beste van te maken. Onze zorgmedewerkers doen er in elk geval hun uiterste best voor om het de cliënten zo goed mogelijk naar de zin te maken en hen veel aandacht te geven. Er worden creatieve oplossingen gevonden door naasten om cliënten toch een groet te brengen. We begrijpen dit, maar om de rust in de woning te bewaren vragen we u wel om dit met de betreffende zorgmedewerkers vooraf af te stemmen. Bedankt voor uw begrip!

In contact blijven

In onze zorglocaties zijn extra tablets en smartphones beschikbaar gesteld, zodat cliënten makkelijker in contact kunnen blijven met hun naasten. Via deze apparaten kunt u (beeld)bellen of chatten via WhatsApp. De tablets worden gebruikt voor digitale oefeningen en het luisteren naar muziek bijvoorbeeld. We hopen dat deze mogelijkheden helpen om fijn contact te houden. Pakketjes, brieven en kaarten zijn ook nog steeds van harte welkom. En online een spelletje spelen, is ook een leuke manier voor afleiding en contact met familie en vrienden. Op de website samenspelen.online staan tips voor spelletjes om online samen te spelen.


Verhuizen binnen SVRZ

Cliënten van SVRZ mogen in deze periode niet verhuizen naar een andere SVRZ locatie, tenzij het écht noodzakelijk is. Als een cliënt graag naar een andere woning wil verhuizen, is dat tijdelijk dus helaas niet mogelijk. Moet een cliënt naar een andere woning of afdeling omdat alleen op die locatie de noodzakelijke, specifieke zorg gegeven kan worden aan deze cliënt? Dan mag het wel. De arts neemt dit besluit. In overleg met de teamleider facilitair wordt dan bekeken hoe de verhuizing van de persoonlijke spullen kan plaatsvinden. Door de arts wordt advies gegeven aan de familie over veilig vervoer van de cliënt.


Kaarten en pakketjes zijn welkom!
Cliënten mogen gewoon post en pakketjes ontvangen. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, is het wel van belang dat het op de juiste manier gebeurt:
- Geef het pakketje niet in de handen van de zorgmedewerker. Zet het pakketje ergens neer. Het liefst op een tafeltje.
- Bewaar de 1,5 meter afstand van de zorgmedewerker die het pakketje meeneemt.
- U hoeft geen handschoenen te dragen bij het geven van het pakketje.

 

Kapsalons en pedicures

De kapper zien we als een 'bezoeker' van een SVRZ locatie. Bezoekers zijn momenteel helaas niet welkom. Bij grote uitzondering kunnen, uitsluitend op medische indicatie van een behandelend arts, bepaalde behandelingen van manicure en pedicure wel uitgevoerd worden. Daarbij nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen in acht.
 

Hartverwarmend!
Er zijn tal van initiatieven (gaande) om zorgmedewerkers en cliënten een hart onder de riem te steken. Bloemetjes, taart, zelfgemaakte kaarten, mini-concertjes, en ga zo maar door. Deze acties zijn fantastisch en de cliënten genieten er enorm van! Houd de SVRZ Facebook- en Instagram-pagina in de gaten voor de meest bijzondere acties.

 

Vitale beroepen in de schijnwerpers
De PZC is gestart met een nieuwe serie: wat doet het coronavirus met medewerkers in een vitaal beroep? Dinsdag 24 maart de beurt aan onze collega Cathelijne Verhelst! 

 

Verpleeghuizen SVRZ sluiten deuren

Het kabinet heeft 19 maart besloten alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg in Nederland per 20 maart te sluiten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Deze ingrijpende maatregel is nodig om de bewoners, hun naasten en medewerkers te beschermen. In de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden kan SVRZ incidenteel afwijken van deze maatregel.

 

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar in de verpleeghuiszorg, tegelijkertijd behoren zij vaak ook tot de kwetsbare doelgroep. SVRZ kiest er wel voor om structurele vrijwilligers (individuele vrijwilligers die structureel praktische steun bieden), toe te blijven laten, mits zij zelf niet tot de kwetsbare doelgroep horen, er geen verdenking is op de SVRZ locatie en zij zelf geen klachten hebben zoals beschreven door het RIVM.

 

SVRZ bestuurder Angela Bras: “We beseffen dat dit een zeer ingrijpende maatregel is voor onze cliënten en hun familie. Wel sta ik achter het besluit. Het is noodzakelijk om de verspreiding van het virus in te dammen. Juist in de laatste levensfase en in deze uitzonderlijk moeilijke tijd is contact met familie en vrienden zo van belang. We gaan er dan ook alles aan doen om het contact tussen cliënten en hun netwerk op een andere manier tot stand te brengen. Door de buitendeur voor bezoekers volledig te sluiten, ontstaat binnen onze woningen meer gelegenheid voor sociale interactie op een veilige manier. Bijvoorbeeld het nuttigen van de maaltijd in kleine groepjes in plaats van alleen op de kamer.”

 

Mag een cliënt echt helemaal geen bezoek meer krijgen?
Nee, niemand mag op bezoek komen. Tenzij de situatie dermate bijzonder is dat we een uitzondering moeten maken. Zoals wanneer een cliënt stervende is. Dit wordt dan door onze medewerkers beoordeeld en per individu bekeken.

 

Zijn er andere manieren om met cliënten in contact te komen?
Telefonisch contact is natuurlijk mogelijk. Daarnaast hebben we met behulp van ICT meer mogelijkheden gecreëerd om cliënten contact te laten hebben met hun naasten. Met Whatsapp beeldbellen bijvoorbeeld. Voor het welzijn van onze cliënten is het erg belangrijk dat zij wel in contact kunnen blijven met hun familie en andere naasten. Ook kan een persoonlijke brief of kaart eenzaamheid verkleinen.   

 

Wat als een cliënt in de stervensfase is?
Dan maken we in overleg met de familie een uitzondering. Familie moet uiteraard de mogelijkheid krijgen om afscheid te nemen.


Ik ben bezoeker, ben gezond en heb geen klachten en de cliënt heeft ook geen klachten of ziekteverschijnselen. Mag ik dan wel op bezoek?
Nee, we hanteren het verbod heel strikt. Het kan namelijk zijn dat één van de twee personen (nog) geen ziekteverschijnselen heeft, maar het virus wel kan overdragen.

 

Mijn moeder woont bij SVRZ en ik doe regelmatig haar was. Hoe moet dat nu?
Helaas kan dat voorlopig niet meer. In verband met de bescherming nemen wij dit tijdelijk van u over.

 

Mijn vader woont bij SVRZ en krijgt twee keer per week aanvullende vitamines van mij. Hoe nu?
U kunt via het Cliëntportaal of aan de bij u bekende contactpersoon doorgeven wat persoonlijke afspraken en voorkeuren zijn.

  

Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij SVRZ?

  • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van verpleeghuizen. Als er plek is, kunnen nieuwe cliënten in principe bij SVRZ terecht.  
  • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.  
  • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in de SVRZ locatie al besmet zijn.  

Sluiting dagbehandeling en ontmoetingscentra

In gezamenlijkheid met overige ouderenzorgorganisaties is besloten om de dagbehandeling en de ontmoetingscentra tijdelijk te sluiten. Deze sluiting is dinsdag 17 maart, ingegaan. Op individuele basis wordt bekeken of het nodig is dat bepaalde cliënten toch kunnen komen, als er in de thuissituatie geen veilige oplossing kan worden gevonden.

 

Welzijnsactiviteiten
Welzijnsactiviteiten worden afgezegd. We zorgen ervoor dat er alternatieve activiteiten in klein verband worden georganiseerd op de woningen.

Behandeling van SVRZ
Extramurale behandeling, zoals fysiotherapie en ergotherapie, gaat alleen door als dat noodzakelijk is. Alle andere behandelingen worden uitgesteld.


Sluiting restauratieve voorzieningen
SVRZ heeft alle restauratieve voorzieningen in de verpleeghuislocaties gesloten. Dit geldt voor zowel externe bezoekers, familieleden als ook voor cliënten en medewerkers. Deze maatregel is nodig om groepsvorming zoveel als mogelijk te beperken en daarmee onze bewoners en medewerkers nog meer te beschermen. We hopen op uw begrip voor deze ingrijpende maatregel.

Medewerkers
Een SVRZ medewerker met ziekteverschijnselen (koorts, neusverkoudheid, hoesten, recent opgetreden benauwdheidsklachten) bepaalt samen met de teamleider of werken op locatie mogelijk is en of een test op corona/COVID-19 nodig is. Deze instructie geldt voor álle medewerkers van SVRZ, dus ook stagiairs, leerlingen én zzp’ers die werken in de zorg.

 

Bent u vrijwilliger bij SVRZ?

Het zijn ‘bijzondere’ tijden vanwege het coronavirus. Eén ding is zeker: de inzet van vrijwilligers is en blijft hard nodig en wordt enorm gewaardeerd. Het is uiteraard aan uzelf om te bepalen of u nog beschikbaar kan zijn als vrijwilliger. Ook u moet uzelf in acht houden. Heeft u klachten (niezen, hoesten, neusverkouden of koorts)? Blijf dan thuis tot u minimaal 24 uur klachtenvrij bent. Bent u (tijdelijk) niet beschikbaar? Geef dit dan door aan de vrijwilligerscoördinator. We blijven waar mogelijk vrijwilligers inzetten voor het welzijn van onze cliënten. Wellicht op een iets andere manier dan u gewend bent. We danken u nogmaals voor uw inzet en betrokkenheid.

 

Bijeenkomsten annuleren

Bijeenkomsten die gepland staan, worden door de organisatoren zo nodig verplaatst of geannuleerd. Deelnemers krijgen hierover bericht. In overleg met andere Zeeuwse zorgorganisaties is bepaald dat het gaat om groepsbijeenkomsten van 10 of meer deelnemers en dat alle overleggen met externen alleen doorgang vinden als het strikt noodzakelijk is.

 

Een goede hygiëne is cruciaal
Een goede hygiëne is enorm belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij SVRZ gelden daarom de volgende hygiënemaatregelen om te voorkomen dat ziekteverwekkers worden verspreid, dat ze kunnen overleven en dat iemand wordt besmet:

  • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
  • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
  • Vermijd handen geven.
  • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.

SVRZ monitort
Binnen SVRZ monitort een speciaal daarvoor ingericht team de ontwikkelingen rondom het coronavirus. SVRZ weet hoe te handelen in het geval van een besmetting. Daarnaast benadrukken we het belang van goede hygiëne.

 

Protocol cliënt
Indien een cliënt van SVRZ besmet mocht raken, wordt dit gemeld aan de GGD en volgen we de richtlijnen van het RIVM. De betreffende persoon gaat dan in isolatie tot hij/zij niet meer besmettelijk is.

 

Wilt u meer weten of heeft u een specifieke vraag?
Neemt u dan contact met ons op door te mailen naar zorgservice AT svrz DOT nl.


Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws