Een goed leven met dementie?!

Onlangs is het boekje ‘Een goed leven met dementie?!’ verschenen. Dit is een  gezamenlijke uitgave van Hogeschool Rotterdam en Vilans. Dit inspirerende boekje staat vol met tips en verhalen van en voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun zorgverleners. Het boekje is gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een project waarin wetenschap vertaald wordt naar de praktijk.

Inspiratie voor mantelzorgers en zorgverleners

Het boekje is geschreven om mantelzorgers te inspireren, maar ook zorgverleners kunnen er hun voordeel mee doen. De tips en verhalen zijn bedoeld om ideeën op te doen en na te denken over de eigen situatie en mogelijkheden, zowel van de persoon met dementie als de mantelzorger. Vooral mantelzorgers spelen een belangrijk rol. Zij kunnen veel mogelijk maken om het leven van mensen met dementie prettig en waardevol te houden. Tegelijkertijd is de kans op overbelasting groot. Ook daar wordt aandacht aan besteed in het boekje

Meer informatie én het boekje

  • Kijk hier voor meer uitleg over dit boekje. 
  • Bekijk hier het volledige boekje.

Suggesties?