Aan het werk in het verpleeghuis

Alle aandacht voor de problemen in de verpleeghuizen heeft ertoe geleid dat het kabinet in 2018 extra geld beschikbaar gesteld heeft voor een kwaliteitsimpuls in de komende jaren. Dit geld wordt voor het grootste deel besteed aan de inzet van extra medewerkers en  voor een klein deel voor andere investeringen in kwaliteit, zoals bijvoorbeeld nieuwe plafondliften, die zowel voor cliënten als voor medewerkers fijner zijn. Een mooie opsteker en teken van waardering voor onze sector!

‘Aan het werk in het verpleeghuis’ is de tweede publicatie waarmee de leden van ActiZ inzicht geven in de besteding van de extra gelden. In april 2018 publiceerden ze ‘Resultaten uit het verpleeghuis’. Daarin vertelden bestuurders hoe de middelen in hun organisatie besteed worden. Nu is het tijd om de medewerkers aan het woord te laten en van hen te horen wat zij merken van de extra middelen. In 52 mooie interviews wordt duidelijk dat de extra gelden goed besteed worden.

 

Op bladzijde 98 staat een interview met Chantal Eerkes. Zij is een van de acht medewerkers die begin dit jaar in SVRZ Ter Schorre in Terneuzen aangesteld zijn met het extra beschikbaar gestelde kwaliteitsbudget. Zij vertelt in het interview welke meerwaarde  dit heeft voor de bewoners maar ook voor haar collega’s.

 

Lees hier ‘Aan het werk in het verpleeghuis’

 


Suggesties?