Kwaliteit

SVRZ vindt het belangrijk dat u de zorg en de behandeling krijgt, die aansluiten op uw behoeften. En dat die zorg en behandeling op een prettige manier geleverd worden in een aangename omgeving. Vanzelfsprekend aangeboden door goed geschoolde medewerkers die werken volgens professionele standaarden. Kwaliteit is bij SVRZ geen toeval. Het is het gevolg van onze kritische manier van werken en van onze voortdurende aandacht voor kwaliteit. SVRZ heeft al sinds 2009 het GOUDEN PREZO keurmerk van de stichting Perspekt.

De belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit die wij leveren, is voor ons de mening van onze cliënten. Bij SVRZ onderzoeken we op verschillende manier de ervaringen van onze cliënten.

Zorgkaart Nederland

Op de website www.zorgkaartnederland.nl kan iedereen laten weten hoe zij de zorg bij SVRZ ervaren. Hoe meer reacties, hoe betrouwbaarder het gemiddelde cijfer en hoe beter het beeld over de zorg die we bij SVRZ leveren. Laat ons dus weten wat u van de zorg bij SVRZ vindt. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

Klanttevredenheid ZorgThuis

Een extern bureau onderzoekt eenmaal per twee jaar de klanttevredenheid bij cliënten die ZorgThuis van SVRZ ontvangen. In 2017 heeft Zorgkaart Nederland voor SVRZ dit onderzoek uitgevoerd. In mei 2017 leverde dit het mooie rapportcijfer 8,1 op. Op de aanbevelingsvraag ‘Zou u ZorgThuis van SVRZ bij uw vrienden en familie aanbevelen?’ was de NPS- score 13,2, ook een mooi resultaat.


Kijk op www.kiesbeter.nl  en Zorgkaart Nederland, voor meer informatie over klanttevredenheid.

Klanttevredenheid eerstelijns fysiotherapie

De fysiotherapeuten die bij SVRZ werken behandelen niet alleen cliënten die bij SVRZ verblijven maar ook mensen die thuis wonen. Wij willen graag van deze cliënten horen hoe zij de behandelingen ervaren.
Daarom vragen wij hen om mee te werken aan een anoniem onderzoek. De uitslag van dit onderzoek delen we met de zorgverzekeraars die de behandelingen vergoeden. Op basis daarvan kunnen zij beoordelen of we bij SVRZ doelmatig en efficiënt werken. De uitslag van het onderzoek gebruiken we ook om bij SVRZ daar waar nodig onze kwaliteit van zorg te verbeteren.  Bij SVRZ vinden we het belangrijk dat cliënten zich vrij voelen om hun mening te geven. Deelname aan dit onderzoek is dan ook geheel vrijwillig en we gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om. 

Cliëntervaringsonderzoek SVRZ

SVRZ is bezig met de ontwikkeling van een eigen cliëntervaringsonderzoek. Hiermee gaan we de tevredenheid onderzoeken van de cliënten met dementie of een lichamelijke beperking die in een locatie van SVRZ wonen.

Klanttevredenheid revalidatiecliënten

SVRZ vraagt aan alle cliënten die bij ons revalidatiezorg hebben ontvangen naar hun ervaringen over onze zorg- en dienstverlening. Naast een algemene waardering worden vragen gesteld over de informatieverstrekking, het revalidatieproces en het verblijf. Het eerste kwartaal van 2017 hebben 57 cliënten hun mening over de revalidatie van SVRZ kenbaar gemaakt

 

Uitkomsten eerste kwartaal 2017:

  • 98% Van de revalidatiecliënten zou de revalidatiezorg van SVRZ aanbevelen aan anderen.
  • 86% van de respondenten geeft een rapportcijfer van 8 of hoger aan onze revalidatiezorg.
  • Het gemiddelde rapportcijfer voor onze revalidatiezorg is een 8,5.
  • Het percentage cliënten dat een 9 of een 10 geeft aan de revalidatiezorg van SVRZ minus het percentage dat een 6 of lager geeft (de NPS score) is 47% in het eerste kwartaal.
  • Het laagst gegeven rapportcijfer voor de revalidatiezorg van SVRZ is een 7 (14%).
  • de gemiddelde ligduur op de GRZ-afdelingen is het eerste kwartaal 40,4 dagen.

 

Kijk voor meer informatie op de website van Perspekt.

Suggesties?