Kwaliteit

SVRZ vindt het belangrijk dat u de zorg en de behandeling krijgt, die aansluiten op uw behoeften. En dat die zorg en behandeling op een prettige manier geleverd worden in een aangename omgeving. Vanzelfsprekend aangeboden door goed geschoolde medewerkers die werken volgens professionele standaarden. Kwaliteit is bij SVRZ geen toeval. Het is het gevolg van onze kritische manier van werken en van onze voortdurende aandacht voor kwaliteit. SVRZ heeft al sinds 2009 het GOUDEN PREZO keurmerk van de stichting Perspekt.

De belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit die wij leveren, is voor ons de mening van onze cliënten. Bij SVRZ onderzoeken we op verschillende manier de ervaringen van onze cliënten. Kijk hier voor meer informatie op de website van Perspekt.

Kwaliteitsplan SVRZ

Bekijk hier het kwaliteitsplan SVRZ, de kaderbrief 2018 en de jaarplannen van de locaties en de Medische Dienst.

Cliëntervaringsgesprekken

Wij vinden het belangrijk om te weten of cliënten tevreden zijn over de zorg die zij ontvangen. Daarom voeren wij eenmaal per jaar met alle cliënten die langdurige zorg ontvangen een cliëntervaringsgesprek. Deze gesprekken worden gevoerd door medewerkers van SVRZ met ervaring in de zorg. Zij zijn onafhankelijk omdat ze op een andere locatie werken en dus niet betrokken zijn met de dagelijkse zorg voor de cliënten waarmee zij in gesprek gaan. Zij houden de gesprekken in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt. Diverse aandachtsgebieden komen tijdens het gesprek aan bod. Op basis van de complimenten, verbeterpunten en verhalen van de cliënt, maakt de gespreksvoerder een verslag. De teamleider gaat daarna met medewerkers in gesprek over de complimenten en verbeterpunten. De resultaten worden ook verwerkt in een analyse voor het management van SVRZ waarmee zij kan sturen op het beleid.

Zorgkaart Nederland

Op de website www.zorgkaartnederland.nl kan iedereen laten weten hoe zij de zorg bij SVRZ ervaren. Hoe meer reacties, hoe betrouwbaarder het gemiddelde cijfer en hoe beter het beeld over de zorg die we bij SVRZ leveren. Laat ons dus weten wat u van de zorg bij SVRZ vindt. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

Personeelssamenstelling SVRZ

Bekijk hier de personeelsgegevens over het 3e kwartaal 2017.

Klanttevredenheid ZorgThuis

Een extern bureau onderzoekt eenmaal per twee jaar de klanttevredenheid bij cliënten die ZorgThuis van SVRZ ontvangen. In 2017 heeft Zorgkaart Nederland voor SVRZ dit onderzoek uitgevoerd. In mei 2017 leverde dit het mooie rapportcijfer 8,1 op. Op de aanbevelingsvraag ‘Zou u ZorgThuis van SVRZ bij uw vrienden en familie aanbevelen?’ was de NPS- score 13,2, ook een mooi resultaat.


Kijk op www.kiesbeter.nl  en Zorgkaart Nederland, voor meer informatie over klanttevredenheid.

Klanttevredenheid eerstelijns fysiotherapie

De fysiotherapeuten die bij SVRZ werken behandelen niet alleen cliënten die bij SVRZ verblijven maar ook mensen die thuis wonen. Wij willen graag van deze cliënten horen hoe zij de behandelingen ervaren.
Daarom vragen wij hen om mee te werken aan een anoniem onderzoek. De uitslag van dit onderzoek delen we met de zorgverzekeraars die de behandelingen vergoeden. Op basis daarvan kunnen zij beoordelen of we bij SVRZ doelmatig en efficiënt werken. De uitslag van het onderzoek gebruiken we ook om bij SVRZ daar waar nodig onze kwaliteit van zorg te verbeteren.  Bij SVRZ vinden we het belangrijk dat cliënten zich vrij voelen om hun mening te geven. Deelname aan dit onderzoek is dan ook geheel vrijwillig en we gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om.

Klanttevredenheid revalidatiecliënten

SVRZ vraagt aan alle cliënten die bij ons revalidatiezorg hebben ontvangen naar hun ervaringen over onze zorg- en dienstverlening. Naast een algemene waardering worden vragen gesteld over de informatieverstrekking, het revalidatieproces en het verblijf. In 2017 zijn er 464 revalidatietrajecten afgesloten. 256 Revalidatiecliënten hebben hun ervaringen over de revalidatie bij SVRZ met ons gedeeld. Hiermee behalen we een respons van 55%.


Uitkomsten in 2017:

  • 86% van de respondenten geeft een rapportcijfer van 8 of hoger voor onze revalidatiezorg.
  • Het gemiddelde rapportcijfer voor onze revalidatiezorg is een 8,5.
  • 2,3 % van de ondervraagde cliënten geeft een 6 of lager voor de geboden zorg.
  • De gemiddelde ligduur op de GRZ-afdelingen is in 2017 gedaald tot 41,2 dagen ten opzichte van 46,2 dagen in 2016.
Suggesties?