Kwaliteit

SVRZ vindt het belangrijk dat u de zorg en de behandeling krijgt, die aansluiten op uw behoeften. En dat die zorg en behandeling op een prettige manier geleverd worden in een aangename omgeving. Vanzelfsprekend aangeboden door goed geschoolde medewerkers die werken volgens professionele standaarden. Kwaliteit is bij SVRZ geen toeval. Het is het gevolg van onze kritische manier van werken en van onze voortdurende aandacht voor kwaliteit. SVRZ heeft al sinds 2009 het GOUDEN PREZO keurmerk van de stichting Perspekt.

De belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit die wij leveren, is voor ons de mening van onze cliënten. Bij SVRZ onderzoeken we op verschillende manier de ervaringen van onze cliënten. Kijk hier voor meer informatie op de website van Perspekt. Ook de inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van zorg bij SVRZ. Inspectierapporten zijn openbaar en vindt u hier.

Kwaliteitsverslag SVRZ

Bekijk hier het kwaliteitsverslag 2018 van SVRZ. 

Kwaliteitsplan SVRZ

Bekijk hier het kwaliteitsplan SVRZ.

Cliëntervaringsgesprekken

Wij vinden het belangrijk om te weten of cliënten tevreden zijn over de zorg die zij ontvangen. Daarom voeren wij eenmaal per jaar met alle cliënten die langdurige zorg ontvangen een cliëntervaringsgesprek. Deze gesprekken worden gevoerd door medewerkers van SVRZ met ervaring in de zorg. Zij zijn onafhankelijk omdat ze op een andere locatie werken en dus niet betrokken zijn met de dagelijkse zorg voor de cliënten waarmee zij in gesprek gaan. Zij houden de gesprekken in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt. Diverse aandachtsgebieden komen tijdens het gesprek aan bod. Op basis van de complimenten, verbeterpunten en verhalen van de cliënt, maakt de gespreksvoerder een verslag. De teamleider gaat daarna met medewerkers in gesprek over de complimenten en verbeterpunten. De resultaten worden ook verwerkt in een analyse voor het management van SVRZ waarmee zij kan sturen op het beleid.

Zorgkaart Nederland

Op de website www.zorgkaartnederland.nl kan iedereen laten weten hoe zij de zorg bij SVRZ ervaren. Hoe meer reacties, hoe betrouwbaarder het gemiddelde cijfer en hoe beter het beeld over de zorg die we bij SVRZ leveren. Laat ons dus weten wat u van de zorg bij SVRZ vindt. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

Personeelssamenstelling SVRZ

Bekijk hier de personeelsgegevens van SVRZ.

Klanttevredenheid ZorgThuis

In 2019 heeft SVRZ ervaringsonderzoek laten doen door een extern bureau, Triqs. De vragenlijst is een landelijk opgestelde lijst, waaraan door de CCR twee vragen zijn toegevoegd. Het onderzoek is gedaan in zomer 2019; rapportcijfer 7,74 Op de aanbevelingsvraag “zou u ZorgThuis van SVRZ bij uw vrienden en familie aanbevelen?”was de NPS score 19.

Klanttevredenheid eerstelijns fysiotherapie

De fysiotherapeuten die bij SVRZ werken behandelen niet alleen cliënten die bij SVRZ verblijven maar ook mensen die thuis wonen. Wij willen graag van deze cliënten horen hoe zij de behandelingen ervaren.
Daarom vragen wij hen om mee te werken aan een anoniem onderzoek. De uitslag van dit onderzoek delen we met de zorgverzekeraars die de behandelingen vergoeden. Op basis daarvan kunnen zij beoordelen of we bij SVRZ doelmatig en efficiënt werken. De uitslag van het onderzoek gebruiken we ook om bij SVRZ daar waar nodig onze kwaliteit van zorg te verbeteren.  Bij SVRZ vinden we het belangrijk dat cliënten zich vrij voelen om hun mening te geven. Deelname aan dit onderzoek is dan ook geheel vrijwillig en we gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om.

Klanttevredenheid revalidatiecliënten

SVRZ vraagt aan alle cliënten die bij ons revalidatiezorg hebben ontvangen naar hun ervaringen over onze zorg- en dienstverlening. Naast een algemene waardering worden vragen gesteld over de informatieverstrekking, het revalidatieproces en het verblijf. In 2018 hebben 257 revalidatie cliënten hun ervaringen over de revalidatie met ons gedeeld. Het gemiddelde rapportcijfer voor onze revalidatiezorg over heel 2018 was een 8,4. De gemiddelde ligduur over heel 2018 was 37 dagen.

 

Uitkomsten derde kwartaal 2019:

 

94% van de cliënten geeft in het derde kwartaal een 8 of hoger aan onze revalidatiezorg. En 57% geeft zelfs een 9 of een 10 voor de revalidatiezorg van SVRZ. 
Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,7.
Het laagst gegeven cijfer is een 7. Dit cijfer is door 3 cliënten gegeven.

 

Het hoogste cijfer is een 10. 19 van de 51 mensen gaven SVRZ een 10 voor de revalidatiezorg.

Klanttevredenheid clienten eerstelijnsverblijf

Bij SVRZ vragen we naar de cliëntervaringen van cliënten, die eerstelijnsverblijf hebben ontvangen bij SVRZ. In In het derde kwartaal van 2019 hebben 2 cliënten hun mening gegeven over de ELV zorg van SVRZ. De 2 cliënten gaven de ELV een gemiddeld rapportcijfer van 9,5.

 

Suggesties?