ZorgThuis

Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT)

De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt zorg voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben. U krijgt deze zorg meestal bij een zorgorganisatie, maar u kunt er ook voor kiezen om deze zorg thuis te krijgen. 

  • Volledig Pakket Thuis (VPT)

Als u een indicatie heeft voor zorg met verblijf maar niet in een zorginstelling wilt wonen, kunt u ervoor kiezen de indicatie bij u thuis in te zetten. Dit kunt u doen met een ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). Met dit zorgpakket blijft u thuis wonen en ontvangt u de zorg van een zorgorganisatie bij u in de buurt. U blijft in dit geval zelf verantwoordelijk voor uw huisvestingskosten. Daar staat tegenover dat u een lagere eigen bijdrage heeft dan wanneer u woont in zorginstelling. Kijk hier voor meer informatie.

  • Modulair Pakket Thuis (MPT)

Het Modulair pakket Thuis is voor mensen met een indicatie voor 24-uurszorg met verblijf die nog thuis wonen. U komt in aanmerking voor dit pakket als u niet het volledige zorgpakket van een zorgorganisatie nodig heeft. Of als u de zorg niet volledig zelf via een persoonsgebonden budget (PGB) wilt organiseren. Met het MPT kunt u zorg door een zorgorganisatie combineren met een PGB. Kijk hier voor meer informatie.

 
Bel voor meer informatie naar de Zorglijn van SVRZ.
Onze medewerkers helpen u op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur graag verder. T 
0900 7879777.

Het verhaal van Wilma

Met het pakket Volledig Pakket Thuis bepaal ik zelf de verdeling tussen zorg, huishouding en welzijn.
Lees dit verhaal
Suggesties?