Wonen en zorg

Specialistische Woonvoorziening Korsakov

Als u het syndroom van Korsakov heeft, wilt u graag persoonlijke zorg en begeleiding door mensen die specifieke kennis hebben over uw aandoening. Daarop kunt u rekenen in de specialistische woonvoorziening Ter Poorteweg van de SVRZ in Koudekerke. 

De woonvoorziening voor mensen met het syndroom van Korsakov bestaat uit zes groepswoningen en is gelegen naast een activiteitencentrum. U heeft vaste begeleiders en verzorgenden en  een persoonlijk begeleider die ook de contactpersoon is voor uw familie. Alle medewerkers zijn geschoold in het begeleiden van cliënten met het syndroom van Korsakov, die onder de verantwoordelijkheid vallen van een specialist ouderengeneeskunde. Regelmatig komt er een GZ-psycholoog naar de woning om ondersteuning te bieden. En als het nodig is staan een psychiater, een fysiotherapeut of een ergotherapeut voor u klaar.

Activiteiten

Voor mensen met het syndroom van Korsakov is een vaste dagstructuur vaak prettig. Elke dag wordt deze dagstructuur opgehangen op het planbord in de woning. Dit biedt u houvast en overzicht. De activiteiten die we doen worden afgestemd op wat u leuk vindt. U kunt kiezen voor activiteiten met een werkzaam karakter, zoals houtbewerking, dossiervernietiging en demontage. Of ontspannende activiteiten doen, zoals zingen, bingo, bloemschikken en tekenen.

Indicatie ZZP 7

Voor een plaats binnen de woonvoorziening voor mensen met het syndroom van Korsakov is de indicatie ZZP 7 nodig. Wilt u weten of er ruimte is in een van onze woningen? Neemt u dan contact op. Als wij een aanmelding ontvangen, nemen we eerst uw cliëntdossier door. En dan beslissen we of u past binnen onze setting. Houd er rekening mee dat alcohol absoluut verboden is binnen onze woningen. 

Eigen bijdrage

De kosten voor het verblijf in een woonvoorziening Korsakov worden voor een deel betaald uit de Wlz (Wet langdurige zorg). Daarnaast betaalt  u een eigen bijdrage. Hoe hoog deze is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt uw eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl. U kunt ook bellen naar 0800-0087.

Aanvullende diensten

SVRZ biedt een aantal aanvullende diensten. Bijvoorbeeld telefoon of televisie op de kamer, of het wassen van kleding. Hier zijn extra kosten aan verbonden. 

Wilt u meer weten over Korsakov?

Bekijk de folder.

Kijk voor meer informatie op http://www.korsakovkenniscentrum.nl/syndroom-van-korsakov

 

Het verhaal van Corrie van Ee

'Tijdens de wedstrijdjes hebben ze de grootste lol.'
Lees dit verhaal

Wij bieden specialistische Woonvoorziening Korsakov aan in:

 • Ter Poorteweg

  Ter Poorteweg 17, 19, 21, 23, 25, 27
  4371 RM   Koudekerke

  Specialistische woonvoorziening Korsakov

 • Activiteitencentrum

  Ter Poorteweg 29
  4371 RM   Koudekerke

Suggesties?