Behandeling en begeleiding

Expertteam Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. De symptomen zijn onder meer onwillekeurige bewegingen die langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en allerlei psychische symptomen. Omdat de ziekte erfelijk is, is het een familieziekte. Hoewel niet alle leden van een familie of gezin de ziekte van Huntington hoeven te krijgen, worden ze er allemaal emotioneel en sociaal door getroffen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om de ziekte te genezen of zelfs het verloop af te remmen.

Expertteam Huntington

SVRZ beschikt over een eigen expertteam op het gebied van Huntington. Dit expertteam richt zich op cliënten met de ziekte van Huntington, hun naasten en mantelzorgers. 
U kunt bij dit team terecht voor advies en behandeling, denk aan:

  • Begeleiding in het omgaan met de gevolgen van de ziekte
  • Begeleiding in het omgaan met de ziekte bij uw partner/familielid
  • Advies op maat, bijvoorbeeld over aanpassingen in huis
  • Behandeling van symptomen met behulp van een behandelplan

Ook met vragen kunt u bij het expertteam terecht, bijvoorbeeld:

  • Ik voel me helemaal niet ziek en toch gaan de dingen niet helemaal meer zoals vroeger. Wat betekent dat?
  • Ik heb net gehoord dat ik drager ben van de ziekte van Huntington. Wat nu? Wat staat mij/ons allemaal te wachten?
  • Ik wil graag mijn rol als vader/moeder goed blijven vervullen. Wat moet ik daarvoor doen?

Het expertteam Huntington bestaat uit behandelaars, waaronder een arts, psycholoog, maatschappelijk werker (casemanager), fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en logopedist. Wilt u meer weten over de behandeling door het expertteam? Klik dan hier voor meer informatie over de polikliniek Huntington.

Contact

Wilt u meer informatie over dit expertteam of een afspraak maken met één van de gespecialiseerde behandelaars? Neem dan contact op met onze casemanagers Huntington.

Annet op ´t Hof: 088 8871147 / 06-22794306 / a.op.t.hof @svrz.nl  

Wilma Breederveld: 088 887 4045 / 06 51249809 / w.breederveld AT svrz DOT nl .

U kunt ook bellen naar het algemene telefoonnummer van SVRZ: 0900 7879 777. Bekijk hier de folder van SVRZ over Huntington.

Vereniging van Huntington

Meer informatie over Huntington en het Huntington-netwerk kunt u ook vinden op de website van de Vereniging van Huntington.

Suggesties?