Behandeling en begeleiding

Dagbehandeling

Na een CVA, een ongeluk of een revalidatietraject kunt u lichamelijke klachten overhouden. Bijvoorbeeld bij het lopen of spreken. Gelukkig is daar vaak wat aan te doen. De specialisten op onze dagbehandeling weten als geen ander hoe u gericht kunt oefenen om uw klachten te verminderen. Thuis wonen wordt makkelijker en uw mantelzorgers worden even ontlast.

Dagbehandeling

U kunt onze dagbehandeling een of meerdere dagen of dagdelen per week bezoeken. Samen met de fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist stelt u behandeldoelen vast, waaraan we samen gaan werken. Individueel, maar ook in groepsverband. Het contact met andere bezoekers kan vaak een stimulans zijn.

Afasiecentrum

Het afasiecentrum is een voorziening van SVRZ en Gors en heeft een locatie in Goes en Terneuzen. Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een niet-aangeboren hersenletsel. Afasie is bij iedereen anders. Sommige mensen kunnen de taal wel begrijpen, maar hebben moeite om op woorden te komen of zinnen te maken. Anderen kunnen vrij goed spreken, maar vinden het moeilijk om de taal te begrijpen. In het Afasiecentrum leert u omgaan met de beperking in uw communicatie. Een team van logopedisten, afasietherapeuten en deskundige begeleiders ondersteunt u daarbij. We zien dat onze cliënten door de vele oefeningen en de contacten met andere mensen met afasie zelfvertrouwen opbouwen. Ze durven zich beter te uiten naar anderen. Hierdoor verloopt de communicatie vaak makkelijker en kunnen mensen beter deel blijven nemen aan het sociale leven.

Indicatie en eigen bijdrage

Voor dagbehandeling heeft u een indicatie nodig. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) regelt deze indicatie. Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl. U kunt ook bellen naar 088-7891000. Als u wilt, kan de wijkverpleegkundige vanSVRZ u helpen om deze indicatie aan te vragen. Daarnaast betaalt u als bezoeker van de dagbehandeling een eigen bijdrage. Hoe hoog deze is, hangt af van uw inkomen. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl of belt u naar 0800-0087. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de dagbehandeling en het afasiecentrum van SVRZ kunt u bellen naar de Zorglijn van SVRZ. T 0900 7879 777 

 

Bekijk de folder over dagbehandeling.
Bekijk de folder afasiecentrum

Het verhaal van Adrie Wiskerke

Ineens was ik veroordeeld tot de rolstoel.
Lees dit verhaal

Wij bieden dagbehandeling aan in:

 • Ter Schorre

  Bachlaan 90
  4536 GD  Terneuzen

  Centrum voor zorg en revalidatie

 • Ter Valcke

  Louise de Colignylaan 2
  4461 SP  Goes

  Centrum voor zorg en revalidatie

 • 't Gasthuis

  Noordpoortplein 2
  4331 RN  Middelburg

  Dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke beperking

 • Dalemhof

  Dalemhof 1
  4691 ZC   Tholen

  Woonzorgcentrum

 • 't Gasthuis

  Noordpoortplein 2
  4331 RN   Middelburg

  Dagbehandeling voor mensen met dementie

 • Dalemhof

  Dalemhof 1
  4691 ZC   Tholen

  Dagbehandeling en dagbesteding

 • Ter Schorre

  Bachlaan 90
  4536 GD  Terneuzen

  Dagbehandeling en dagbesteding

 • Ter Valcke

  Louise de Colignylaan 2
  4461 SP   Goes

  Dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke beperking

 • 't Gasthuis

  Noordpoortplein 2
  4331 RN  Middelburg

  Centrum voor zorg en revalidatie

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws