Zorg aanvragen en indicaties

Zoekt u passende zorg voor uzelf of een familielid? Heeft u vragen over zorg aan huis? Wilt u inzicht in de kosten, mogelijke vergoedingen of zoekt u hulp bij het aanvragen van zorg? U kunt met al uw vragen terecht bij de medewerkers van de Zorglijn van SVRZ. Zij staan klaar voor:

  • Iedereen die zelf op zoek is naar zorg.
  • Partners, familieleden of vertegenwoordigers van iemand die zorg nodig heeft.
  • Huisartsen.
  • Verwijzende instanties.
  • Iedereen die een zorgvraag heeft.

Zorglijn SVRZ

De Zorglijn van SVRZ is op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 uur en 17.00 uur. De medewerkers zijn u graag van dienst. Bel of stuur een e-mail. Zij proberen zo snel als mogelijk zorg voor u te regelen. T  0900 7879777     / E zorglijn@svrz.nl . U kunt ook uw gegevens achterlaten op het contactformulier, dan neemt een van onze medewerkers contact met u op. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u zorg kunt aanvragen en de verschillende vormen van financiering en vergoeding van zorg, behandeling en begeleiding.

Zorg aanvragen

Wilt u zorg ontvangen? Dan heeft u vaak een vewijzing van een arts, een indicatie van het CIZ of een beschikking van uw gemeente nodig. Waar u die kunt aanvragen is afhankelijk van welke zorg of ondersteuing u nodig heeft. SVRZ helpt u graag bij het vinden van het juiste loket en de voorbereiding van uw aanvraag.  In sommige gevallen is het mogelijk dat uw huisarts of medisch specialist u zonder indicatie doorverwijst. Bijvoorbeeld voor revalidatie of kortdurend verblijf of  wanneer u zelf de kosten betaalt. Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met de Zorglijn van SVRZ. 
T  0900 7879777     / E zorglijn@svrz.nl

Indicatie langdurige zorg door het CIZ

Voor langdurige zorg heeft u een indicatie nodig. Langdurige zorg is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en of toezicht dichtbij nodig hebben. Voor deze verpleeghuiszorg kunt u terecht in een kleinschalige woonvoorziening. Wanneer u in een woonzorgcentrum woont kunt u deze zorg n sommige gevallen ook thuis krijgen. U kunt de indicatie zelf aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Meer infornatie vindt u op www.ciz.nl. Op bel het CIZ op nummer 088 789 10 00. 

Vewijzing wijkverpleging door de wijkverpleegkundige; zorg bij u thuis

Voor wijkverpleging kunt u rechtstreeks contact opnemen met de wijkverpleegkundige. Zij gaat met u in gesprek om uw persoonlijke situatie te beoordelen en stelt samen met u vast welke zorg u nodig heeft. U kunt contact leggen met de wijkverpleegkundige zelf of via de Zorglijn van SVRZ. 
T  0900 7879777     / E zorglijn@svrz.nl

Beschikking gemeente voor huishoudelijke zorg, begeleiding en dagbesteding en respijtzorg

De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor ondersteuning bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding of respijtzorg. U kunt daarvoor terecht bij het WMO-loket van uw gemeente. Kijk voor de contactgegevens op de website van uw gemeente:

Verwijzing GRZ of ELV

Voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) of Eerstelijnsverblijf (ELV) heeft u een verwijzing nodig van de specialist uit het ziekenhuis of de huisarts. De specialist ouderengeneeskunde van SVRZ beoordeelt vervolgen of u aan de criteria voldoet om hiervoor in aanmerking te komen. 

Zorg beëindigen

Wanneer u de zorg wilt beëindigen kan dat op ieder moment geregeld worden. Zo nodig helpen wij u bij het vinden van een andere zorgaanbieder. SVRZ zal alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden de zorg stoppen. Het gaat dan om situaties waarbij u afspraken niet nakomt en situaties waarbij de veiligheid van onze medewerkers op het spel staat. In dat geval volgen we een zorgvuldige procedure om de zorg te beëindigen. Deze staat beschreven in de algemene voorwaarden bij de zorgovereenkomst.

Suggesties?