Zorg aanvragen en indicaties

De medewerkers van SVRZ ondersteunen u graag bij het vinden van de juiste zorg. Staat uw vraag niet bij onderstaande vragen? U kunt deze sturen naar zorglijn AT svrz DOT nl. U krijgt dan binnen twee werkdagen antwoord op uw vraag.

Zorg aanvragen en indicaties

 • Ik ben op zoek naar passende zorg voor mijzelf of een familielid.

  Wilt u zorg ontvangen? Dan heeft u vaak een verwijzing van een arts, een indicatie van het CIZ of een beschikking van uw gemeente nodig. Waar u die kunt aanvragen is afhankelijk van welke zorg of ondersteuning u nodig heeft.

  SVRZ helpt u graag bij het vinden van het juiste loket en de voorbereiding van uw aanvraag. In sommige gevallen is het mogelijk dat uw huisarts of medisch specialist u zonder indicatie doorverwijst. Bijvoorbeeld voor revalidatie of kortdurend verblijf of wanneer u zelf de kosten betaalt.


  Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met de Zorglijn van SVRZ.
  T 0900 7879777 / E zorglijn@svrz.nl 
  De Zorglijn van SVRZ is op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 uur en 17.00 uur. De medewerkers zijn u graag van dienst.
  U kunt ook uw gegevens achterlaten op het contactformulier, dan neemt een van onze medewerkers contact met u op.

 • Ik ben huisarts, casemanager of transferverpleegkundige en zoek passende zorg voor een cliënt.

  De medewerkers van de afdeling Zorgadvies van SVRZ coördineren de opnames van cliënten. Zij hebben daarvoor contact met huisartsen, transferverpleegkundigen van ziekenhuizen of casemanagers. Zij zorgen ervoor dat alle benodigde informatie beschikbaar is. Samen met de artsen en zorgmedewerkers van SVRZ, zorgen zij ervoor dat de overgang van thuis of ziekenhuis naar het verpleeghuis, zo goed mogelijk verloopt. Ze onderhouden ook contacten met mensen die op de wachtlijst staan.  
  Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgadvies SVRZ. Deze afdeling is op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 uur en 17.00 uur. De medewerkers zijn u graag van dienst. T  088 887 1999 / E zorgadvies AT svrz DOT nl

 • Ik ontvang al zorg van SVRZ en heb vragen over mijn indicatie, financiën of andere problemen

  De maatschappelijk werkenden van SVRZ bieden ondersteuning aan cliënten en hun naasten bij de verhuizing naar een van onze woonvoorzieningen of behandellocaties. Cliënten die ZorgThuis ontvangen of een dagbehandeling of ontmoetingscentrum (OC) van SVRZ bezoeken kunnen hiervoor terecht bij de wijkverpleegkundige of de coördinator van het OC.. Als het nodig is bieden zij psychosociale hulp bij vragen rondom de veranderingen in de persoonlijke situatie. Ze helpen bij het aanvragen van indicaties en kunnen zo nodig gericht doorverwijzen bij vragen over eigen bijdragen, administratie en andere problemen die zich voordoen. Ook als een cliënt terugkeert naar huis, helpen zij bij het regelen van de voorbereidingen om dat met een gerust hart te kunnen doen.  De maatschappelijk werkenden zijn bereikbaar via de hoofdlocaties van SVRZ:

  SVRZ ’t Gasthuis in Middelburg
  SVRZ Simnia in Veere
  SVRZ Ter Valcke in Goes
  SVRZ De Kraayert in Lewedorp
  SVRZ Ten Anker in Tholen
  SVRZ Ter Schorre in Terneuzen
  SVRZ De Molenhof in Zaamslag
  SVRZ De Vurssche in Axel
  SVRZ De Redoute in Sas van Gent
  SVRZ ’t Verlaet in Westdorpe
  SVRZ De Blide in Terneuzen

 • Ik wil een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) aanvragen

  Voor langdurige zorg (Wlz) heeft u een indicatie nodig. Langdurige zorg is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en of toezicht dichtbij nodig hebben. Voor deze verpleeghuiszorg kunt u terecht in een kleinschalige woonvoorziening van SVRZ. Wanneer u in een woonzorgcentrum woont kunt u deze zorg in sommige gevallen ook thuis krijgen. U kunt de indicatie zelf aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Meer informatie vindt u op www.ciz.nl. Of bel het CIZ op nummer 088 789 10 00. 
  Voor vragen hierover kunt u bellen naar de afdeling Zorgadvies van SVRZ. Deze afdeling is op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 uur en 17.00 uur. T  088 887 1999 / E zorgadvies AT svrz DOT nl

 • Ik wil een verwijzing voor thuiszorg aanvragen

  Voor wijkverpleging bij u thuis kunt u rechtstreeks contact opnemen met een wijkverpleegkundige van SVRZ. Zij gaat met u in gesprek om uw persoonlijke situatie te beoordelen en stelt samen met u vast welke zorg u nodig heeft. U kunt zelf contact leggen met de wijkverpleegkundige of via de Zorglijn van SVRZ.  T  0900 7879777     / E zorglijn@svrz.nl

 • Ik wil een beschikking voor huishoudelijke zorg, begeleiding, dagbesteding en respijtzorg aanvragen

  Uw gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor ondersteuning bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding of respijtzorg. U kunt daarvoor terecht bij het WMO-loket van uw gemeente. Kijk voor de contactgegevens op de website van uw gemeente:

 • Ik wil een verwijzing voor Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) of Eerstelijnsverblijf (ELV) aanvragen

  Voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) of Eerstelijnsverblijf (ELV) stuurt uw specialist uit het ziekenhuis of uw huisarts een verwijzing naar SVRZ. De specialist ouderengeneeskunde van SVRZ beoordeelt vervolgens of u aan de criteria voldoet om hiervoor in aanmerking te komen. 
  Daarna krijgt u via de transferverpleegkundige van het ziekenhuis of uw huisarts te horen of u in aanmerking komt voor GRZ of ELV. 

 • Ik wil de zorg die ik bij SVRZ ontvang beëindigen

  Wanneer u de zorg wilt beëindigen kan dat op ieder moment geregeld worden. Zo nodig helpen wij u bij het vinden van een andere zorgaanbieder. SVRZ zal zelf alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden de zorg stoppen. Het gaat dan om situaties waarbij u afspraken niet nakomt en situaties waarbij de veiligheid van onze medewerkers op het spel staat. In dat geval volgen we een zorgvuldige procedure om de zorg te beëindigen. Deze staat beschreven in de algemene voorwaarden bij de zorgovereenkomst. Voor vragen over het beëindigen van zorg kunt u terecht bij de maatschappelijk werkenden van SVRZ. Cliënten die ZorgThuis ontvangen of een dagbehandeling of ontmoetignscentrum bezoeken kunnen voor vragen terecht bij de wijkverpleegkundige of coordinator van het ontmoetingscentrum.

Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws