Wachtlijst

Het is vervelend als u moet wachten op zorg. Meestal kunt u vrijwel gelijk terecht bij SVRZ, maar soms is het niet meteen mogelijk om de gewenste zorg direct te starten.  U komt dan op de wachtlijst.

Het is helaas niet mogelijk om u via onze website informatie te geven over onze precieze wachttijden. Voor iedere locatie en voor iedere soort zorg veranderen de wachttijden per dag. Daarnaast spelen ook uw voorkeuren voor de locatie en de mate van urgentie een rol bij de wachttijd. Wilt u meer weten over de wachttijden in uw specifieke situatie? Bel dan met onze Zorglijn. Zij verbinden u door met degene die voor uw specifieke situatie kan nagaan wat de actuele wachttijd is. T: 0900-7879777

Overbruggingszorg

Staat u op de wachtlijst voor opname in een zorgcentrum of centrum voor zorg en reactivering van SVRZ? Dan kunt u gebruik maken van overbruggingszorg. SVRZ organiseert dat voor u.

Wat is overbruggingszorg?

Dit is tijdelijke zorg tot u terecht kunt in het zorgcentrum van uw keuze. Er zijn drie soorten overbruggingszorg:

  1. Zorg bij u thuis. Welke zorg u thuis krijgt is afhankelijk van uw situatie. Dagbesteding kan hier een onderdeel van zijn.
  2. Tijdelijke opname in een andere zorginstelling totdat er bij de zorgaanbieder van uw voorkeur plek is. Dit wordt ook wel transferzorg genoemd.
  3. Uitgebreide zorg bij u thuis. Het gaat dan om dezelfde zorg die u in een instelling ook zou krijgen.

Bel voor meer informatie met de Zorglijn van SVRZ: T: 0900-7879777

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws