Financiën en vergoedingen

Wet langdurige zorg (Wlz)

Vergoeding vanuit de Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt zorg voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben. U krijgt deze zorg meestal bij een zorgorganisatie, maar u kunt er ook voor kiezen om deze zorg thuis te krijgen. Daarvoor zijn drie mogelijkheden:
 • Een volledig pakket thuis (VPT). 
  Met een VPT krijgt u thuis dezelfde zorg die u zou krijgen als u bij een zorgorganisatie zou wonen.
 • Een persoonsgebonden budget (PGB).
  Met een PGB regelt u alle zorg zelf thuis
 • Een modulair pakket thuis (MPT).
  Een MPT krijgt u als u niet het volledige zorgpakket van een zorgorganisatie nodig heeft of als u de zorg niet volledig zelf via een PGB wilt organiseren. Met het MPT kunt u zorg door een zorgorganisatie combineren met een PGB.
Wlz kompas
In het Wlz Kompas leest u welke zorg u van de Wlz mag verwachten. Denkt u bijvoorbeeld aan een behandeling van een pedicure, de schoonmaak van uw kamer en het aanbod van eten en drinken.

Eigen bijdrage
Voor deze zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van deze bijdrage. Op de website van het CAK kunt u hierover meer lezen. Uw eigen bijdrage wordt ook geïnd door het CAK.

Zorgverzekeringswet

Vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet
Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt veelgebruikte medische zorg, behandeling, (geriatrische) revalidatie en medische hulpmiddelen. Ook wijkverpleging (persoonlijke verzorging en/of verpleging) bij u thuis valt onder de basisverzekering. 

Eigen bijdrage
Voor wijkverpleging (persoonlijke verzorging en/of verpleging) betaalt u geen eigen bijdrage. Deze zorg valt ook niet onder uw eigen risico. Deze zorg wordt vergoed uit uw basispakket.

Polisvoorwaarden
In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u ook hoe vaak de verzekeraar bepaalde behandelingen, zoals fysiotherapie, logopedie of ergotherapie, vergoedt. En of u een eigen bijdrage moet bijbetalen. Dat kan per verzekeraar verschillen.

Verplicht eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2016 de eerste € 385,00 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Bepaalde zorg, zoals huisartszorg en wijkverpleging, valt niet onder het eigen risico. Eerstelijns paramedische zorg valt onder uw aanvullende verzekering. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Vergoeding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Dat heet ook wel hulp bij het zelfredzaam zijn. Deze hulp is nodig omdat het alleen of met hulp van de omgeving niet (meer) lukt. De gemeente bepaalt samen met u wat daarvoor nodig is. Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen, zijn:
 • Huishoudelijke hulp: b.v. hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen.
 • Aanpassingen in de woning: b.v. een traplift of een verhoogd toilet.
 • Maaltijdverzorging, ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd.
 • Individuele begeleiding.
 • Dagbesteding.
 • Respijtzorg: zorg om de mantelzorger te ontlasten of als de mantelzorger uitvalt.
Er zijn algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Een algemene voorziening is er voor alle burgers. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis. Een maatwerkvoorziening wordt per individu toegekend. Voorbeelden zijn een individuele begeleiding of groepsbegeleiding bij een ontmoetingscentrum.

Eigen bijdrage
Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor de hulp die u uit de Wmo ontvangt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling.  Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van deze bijdrage. Uw eigen bijdrage wordt ook geïnd door het CAK.

Wmo-voorzieningen aanvragen
Voor het aanvragen van hulp kunt u terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente. Uw gemeente stelt vast of u recht heeft op hulp vanuit uw gemeente. Meer informatie kunt u lezen op de website van uw gemeente.

Lees hier meer over de eigen bijdrage Wmo CAK 2018

Aanvullende diensten SVRZ

SVRZ biedt een aantal diensten die niet vergoed worden door de Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw), zoals het wassen van kleding of een telefoonabonnement. Lees hier meer over deze aanvullende diensten.  

Suggesties?