Algemene voorwaarden

 

De belangrijkste afspraken over de zorg die u van ons krijgt, leggen we vast in een zorgverleningsovereenkomst. Hierin staan ook de financiële en juridische afspraken die we met u maken.  Deze overeenkomst moet voldoen aan bepaalde wetgeving. SVRZ gebruikt algemene voorwaarden die landelijk zijn vastgesteld in overleg met patiëntenorganisaties en de consumentenbond.  De afdeling ZorgService van SVRZ verstuurt de zorgverleningsovereenkomst en de algemene voorwaarden op de dag van opname via de post naar de cliënt.

Cliënten die een Bopz verklaring hebben, ontvangen bij de zorgverleningsovereenkomst een toelichting op de zorg en ondersteuning die SVRZ biedt. Dit in plaats van de algemene voorwaarden. De informatie op deze pagina dient als voorbeeld. 

  1. Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)
  2. Bijzondere module VPT en MPT
  3. Bijzondere module Geriatrische Revalidatie (GRZ)
  4. Bijzondere module Eerstelijns verblijf (ELV)
  5. Bijzondere module wijkverpleging
  6. Publieksfolder ActiZ en BTN over de algemene voorwaarden

 

Voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gelden de volgende documenten:

Algemene voorwaarden Wmo

Overeenkomst dienstverlening Wmo

 

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws