Algemene voorwaarden

 

De belangrijkste afspraken over de zorg die u van ons krijgt, leggen we vast in een zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Hierin staan ook de financiële en juridische afspraken die we met u maken.  Deze overeenkomst moet voldoen aan bepaalde wetgeving. SVRZ gebruikt algemene voorwaarden die landelijk zijn vastgesteld in overleg met patiëntenorganisaties en de consumentenbond.  De afdeling ZorgService van SVRZ verstuurt de overeenkomst en de algemene voorwaarden op de dag van opname via de post naar de cliënt. De informatie op deze pagina dient als voorbeeld. 

  1. Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)
  2. Model zorgovereenkomst PGB
  3. Bijzondere module VPT en MPT
  4. Bijzondere module Geriatrische Revalidatie
  5. Bijzondere module BOPZ
  6. Bijzondere module Kortdurend verblijf
  7. Bijzondere module wijkverpleging

 

Voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gelden de volgende documenten:

Algemene voorwaarden Wmo

Modelovereenkomst dienstverlening Wmo
Zorg- en dienstverleningsovereenkomst basis voor verpleegunits

 

Suggesties?