Aanvullende diensten

SVRZ biedt een aantal diensten die niet vergoed worden door de Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw), zoals het wassen van kleding of een telefoonabonnement. Dit zijn de aanvullende diensten.  

Als u van onze aanvullende diensten gebruik wilt maken, dan zijn daar kosten aan verbonden. Maar u bent niet verplicht om van aanvullende diensten gebruik te maken. De tarieven van deze diensten zijn vastgesteld in overleg met de cliëntenraad. Ons aanbod van aanvullende diensten en de bijbehorende kosten, vindt u hier.

 

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws