Zorg regelen

Zoekt u passende zorg voor uzelf of een familielid? Heeft u vragen over zorg aan huis? Wilt u inzicht in de kosten, mogelijke vergoedingen of zoekt u hulp bij een indicatie aanvraag?

U kunt met al uw vragen terecht bij de medewerkers van de Zorglijn van SVRZ.

Zij staan klaar voor:

  • Iedereen die zelf op zoek is naar zorg.
  • Partners, familieleden of vertegenwoordigers van iemand die zorg nodig heeft.
  • Huisartsen.
  • Verwijzende instanties.
  • Iedereen die een zorgvraag heeft.

Zorglijn SVRZ

De Zorglijn van SVRZ is op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 uur en 17.00 uur. De medewerkers zijn u graag van dienst. Bel of stuur een e-mail. Zij proberen zo snel als mogelijk zorg voor u te regelen. T  0900 7879777     / E zorglijn@svrz.nl    

U kunt ook uw gegevens achterlaten op het contactformulier, dan neemt een van onze medewerkers contact met u op. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u zorg kunt aanvragen en de verschillende vormen van financiering en vergoeding van zorg, behandeling en begeleiding.

Zorg aanvragen

Voor het aanvragen van zorg heeft u het volgende nodig: 

 

In sommige gevallen is het mogelijk dat uw huisarts of medisch specialist u zonder indicatie doorverwijst. Bijvoorbeeld voor revalidatie of kortdurend verblijf of  wanneer u zelf de kosten betaalt.

 

Voor vragen over een indicatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de Zorglijn van SVRZ. T  0900 7879777 / E zorglijn@svrz.nl    

Zorg beëindigen

Wanneer u de zorg wilt beëindigen kan dat op ieder moment geregeld worden. Zo nodig helpen wij u bij het vinden van een andere zorgaanbieder. SVRZ zal alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden de zorg stoppen. Het gaat dan om situaties waarbij u afspraken niet nakomt en situaties waarbij de veiligheid van onze medewerkers op het spel staat. In dat geval volgen we een zorgvuldige procedure om de zorg te beëindigen. Deze staat beschreven in de algemene voorwaarden bij de zorgovereenkomst.

Kijk verder voor 

 

Suggesties?