SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu
SVRZ Nieuwsande client

Wat is dementie precies?

Dementie is een hersenziekte waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De ziekte komt vooral voor bij oudere mensen en is ongeneeslijk. Er zijn veel verschillende vormen van dementie, in totaal meer dan 60. De bekendste vorm is de ziekte van Alzheimer. Zo’n 65% van de mensen die lijden aan dementie heeft deze vorm. Daarnaast komen vasculaire dementie, Lewy Body dementie en Parkinson dementie vaak voor.

Waar heeft iemand met dementie moeite mee?

Iemand met dementie heeft moeite om handelingen uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld zichzelf aankleden of koken. Hij kan niet meer altijd op de juiste woorden of namen komen. Het vinden van de weg kan een probleem worden. Bovendien is het voor iemand met dementie erg moeilijk om zaken te plannen en organiseren. Door dementie verandert vaak het gedrag. Zo kan een zachtaardig iemand veranderen in een opstandig persoon. Of iemand die dominant was, kan meegaander en soepeler worden. Ook lichamelijk treden er veranderingen op. Mensen met dementie worden bijvoorbeeld trager in bewegen en spreken. Ze verliezen spierkracht en worden vaak incontinent. Al deze veranderingen kunnen iemand onzeker, somber of angstig maken.

SVRZ Nieuwsande kamer

Wat als uw naaste dementie krijgt?

Als uw partner, familielid of vriend dementie krijgt, is dat heel ingrijpend. U ziet iemand veranderen, u ziet de onmacht en het verdriet. De persoon met dementie wordt afhankelijker en heeft steeds meer hulp nodig van anderen, misschien wel van u. Dat kan zwaar zijn. Om die last enigszins te verminderen biedt SVRZ ondersteuning voor mantelzorgers. Daarnaast zijn er verschillende steun- organisaties zoals Mezzo en Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland organiseert op verschillende locaties in de provincie Alzheimercafés. Daar kunt u voorlichting krijgen en lotgenoten ontmoeten. 

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?