Geriatrische revalidatiezorg

We geven u graag wat achtergrondinformatie over ziektebeelden. 

Geriatrische revalidatiezorg is gespecialiseerde revalidatiezorg voor ouderen. Het doel van dit revalidatieprogramma is om u na een ziekenhuisopname te helpen weer terug te keren naar huis. En om complicaties te voorkomen.

Hoe verloopt de revalidatie?

Als u bij SVRZ komt revalideren, woont u voor een periode van maximaal drie maanden in ons zorgcentrum. Daar staat alles in het teken van de revalidatie. En dat betekent echt hard werken. Samen bepalen we eerst de doelen. We letten er altijd op dat dit haalbare doelen zijn. Soms is het nodig om via kleinere doelen uiteindelijk toe te werken naar een groter doel. We houden hierbij zo veel mogelijk rekening met uw wensen en behoeften. De revalidatie bestaat uit individuele therapie, maar daarnaast hebben we ook groepstherapieën. We vinden het daarom prettig als uw bezoek rekening houdt met de tijden dat u therapie heeft.

Hoe gaat u op weg naar zelfstandigheid?

Tijdens het revalidatietraject is het de bedoeling dat u steeds meer zelf gaat doen. Zodat u er langzaam aan kunt wennen om weer zelfstandig te wonen. Het komt voor dat cliënten nog ondersteuning nodig hebben als ze naar huis gaan. In dat geval zorgen wij voor een vervolgtraject. Dit kan betekenen dat we doorverwijzen naar een fysiotherapeut of helpen om thuiszorg te regelen.

Wie zijn de behandelaars bij geriatrische revalidatie?

Bij geriatrische revalidatiezorg is een heel team van specialisten betrokken. Dit team bestaat uit een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en een diëtist. Daarnaast zijn ook een psycholoog, een maatschappelijk werker en een specialist ouderengeneeskunde bij de revalidatie betrokken.

 

Lees hier meer over Geriatrische RevalidatieZorg

Het verhaal van Piet Hoekman

Revalideren moet je zelf doen!
Lees dit verhaal
Suggesties?