Dementie

We geven u graag wat achtergrondinformatie over ziektebeelden. 

Bij dementie wordt vaak meteen gedacht aan geheugenproblemen. Die horen zeker bij dementie, maar dementie is meer dan vergeten alleen.

Wat is dementie precies?

Dementie is een hersenziekte waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De ziekte komt vooral voor bij oudere mensen en is ongeneeslijk. Er zijn veel verschillende vormen van dementie, in totaal meer dan 60. De bekendste vorm is de ziekte van Alzheimer. Zo’n 65% van de mensen die lijden aan dementie heeft deze vorm. Daarnaast komen vasculaire dementie, Lewy Body dementie en Parkinson dementie vaak voor.

Waar heeft iemand met dementie moeite mee?

Iemand met dementie heeft moeite om handelingen uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld zichzelf aankleden of koken. Hij kan niet meer altijd op de juiste woorden of namen komen. Het vinden van de weg kan een probleem worden. Bovendien is het voor iemand met dementie erg moeilijk om zaken te plannen en organiseren.

Door dementie verandert vaak het gedrag. Zo kan een zachtaardig iemand veranderen in een opstandig persoon. Of iemand die dominant was, kan meegaander en soepeler worden. Ook lichamelijk treden er veranderingen op. Mensen met dementie worden bijvoorbeeld trager in bewegen en spreken. Ze vermageren, verliezen spierkracht en worden vaak incontinent. Al deze veranderingen kunnen iemand onzeker, somber of angstig maken.

Welke behandeling is mogelijk bij dementie?

Genezing is bij dementie helaas niet mogelijk. De behandeling die we bieden is erop gericht om het geheugen van de cliënten zo veel mogelijk te blijven activeren. En we haken in op zaken die bekend zijn voor de cliënt. Dit doen we door bijvoorbeeld geheugenspellen te spelen of in gesprek te gaan over vroeger.

Wat als uw naaste dementie krijgt?

Als uw partner, familielid of vriend dementie krijgt, is dat heel ingrijpend. U ziet iemand veranderen, u ziet de onmacht en het verdriet. De persoon met dementie wordt afhankelijker en heeft steeds meer hulp nodig van anderen, misschien wel van u. Dat kan zwaar zijn. Om die last enigszins te verminderen biedt SVRZ ondersteuning voor mantelzorgers. Daarnaast zijn er verschillende steunorganisaties zoals Mezzo en Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland organiseert op verschillende locaties in de provincie Alzheimercafés. Daar kunt u voorlichting krijgen en lotgenoten ontmoeten.

Bekijk de folder groepswonen dementie van SVRZ.

 

Kijk voor meer informatie op:

www.dementie.nl

www.dementie-winkel.nl

www.alzheimer-nederland.nl
www.dementieverhalenbank.nl
www.kenniscentrumjongdementie.nl

Wilt u een film bekijken over dementie? Op deze website staat een link naar zeven bijzondere films en documentaires over dementie.


Zoekt u  liedjes, filmpjes, foto's en geluidsfragmenten uit vroegere jaren?  Download dan de gratis App 'Dementie en herinneringen'.

Het verhaal van Lindsey Walraven

Ik vond het zo aandoenlijk om te zien!
Lees dit verhaal
Suggesties?