Fonteyne

Dagbehandeling voor mensen met dementie

Hoefbladstraat 1

4451 TL Heinkenszand

Bel 06 30 11 91 64

De medewerkers van de dagbehandeling ondersteunen ouderen met bijvoorbeeld lichamelijke klachten of met beginnende dementie, door invulling aan hun dag te geven. Daarbij hoort ook het ondersteunen en ontlasten van de mantelzorger of het thuisfront.

Senioren die thuis wonen, kunnen de dagbehandeling Fonteyne één of meerdere dagen of dagdelen per week bezoeken. Er worden activiteiten georganiseerd waarbij de mogelijkheden van de cliënt het uitgangspunt is. Plezier en welbevinden zijn belangrijk. Onder leiding van deskundige medewerkers wordt een afgestemd dagprogramma gevolgd. Doordat onze bezoekers overdag geprikkeld worden om ‘bezig’ te zijn en andere mensen te ontmoeten, ontstaat structuur en afleiding. Bezoekers eten en slapen vaak beter en vereenzamen niet. Eén van de doelen is om senioren zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving te kunnen laten verblijven.  In de directe omgeving is in samenwerking met de gemeente Borsele een beweegtuin aangelegd waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Ontdek meer over deze locatie

Suggesties?