Agenda

14.30 uurt/m16.00 uur

Zangmiddag

Het eerste half uur worden Christelijke liederen gezongen, na de pauze zingen we diverse schoolliedjes.

Koffie en thee staan voor u klaar in het restaurant van De Vurssche. 

Suggesties?