Agenda

16.00 uurt/m16.45 uur

Weeksluiting

Deze keer wordt de weeksluiting verzorgd door de Protestantse Kerk Nederland.

U bent welkom in Het Spiegelatelier.

 

Suggesties?